Trenutno nema zakazanih događaja. Uskoro više...

Članci

Demokratija

Tko se boji roda još? “Rodna ideologija” - oružje kulturnih ratova?

Tko se boji roda još? “Rodna ideologija” - oružje kulturnih ratova?

Ekologija i klima

Koncept Zakona o kritičnim sirovinama EU: Ekstrakcija resursa služi interesima EU?

Koncept Zakona o kritičnim sirovinama EU: Ekstrakcija resursa služi interesima EU?

Model ekonomije krafne - ilustracija

Šta je model "Ekonomija krafne"? Može li ponuditi spas za BiH?

Podcast-i

Teme i dosjei

Publikacije

Perspectives

Zelena tranzicija i socijalna (ne)pravda

Perspectives - Zelena tranzicija i socijalna (ne)pravda

Atlasi

Sve publikacije

WB6 SG - Rezolucija o Srebrenici, Maj 2024

SG ZB6: VLADE U REGIONU TREBA DA PODRŽE REZOLUCIJU U SREBRENICI