Heinrich Böll

Poželjno je umiješati se

Heinrich Böll bio je jedan od najznačajnijih i najpoznatijih pisaca Savezne Republike Njemačke. „Vezan za vrijeme i savremenost, za ono što je jedna generacija doživjela, saznala, vidjela i čula", kako je on sam pisao, on je bio kritičan hroničar njemačke historije sredinom prošloga stoljeća.

Za svoje romane i priče 1972. godine dobiva Nobelovu nagradu za književnost.

Njegovi hrabri i nepodmitljivi prigovori značajno su obogatili i obilježili političku kulturu u Njemačkoj. Heinrich Böll se cijeli svoj život mimo svih ideoloških granica zalagao za progonjene kolege, borce za građanska prava i političke zatvorenike, što mu je između ostalog donijelo i podrugljiv naziv "domaćin odmetnutih putnika" u jednom časopisu iz DDR-a.

Svojim angažmanom za ljudska prava širom svijeta, mnogo je doprinio ugledu Savezne Republike Njemačke i razumijevanju među narodima. Kroz njegove knjige i eseje saznajemo o prvih 40 godina njemačke demokratije nakon Nazi-diktature. On aktivno sudjeluje u mirovnom pokretu početkom osamdesetih godina kako bi se borio protiv svjetske atomske prijetnje.

Heinrich Böll je niz godina bio predsjednik međunarodnog PEN centra.

Među najvažnijim Böllovim knjigama nalaze se „Hljeb ranih godina", „Bilijar u pola deset", „Pogledi jednog klovna", „Grupna slika s damom", "Izgubljena čast Katarine Blum", "Žene u pejzažu s rijekom" i "Irski dnevnik". Mnoge njegove knjige bile su osnove za filmove.

U suglasnosti sa porodicom Böll i Saveznom skupštinom Savez 90/Zeleni, Fondacija nosi ime Fondacija Heinrich Böll, zato što je njegov lik predstavljao ono rijetko jedinstvo političke istine, umjetničke kreativnosti i moralnog integriteta koje će i za buduće generacije ostati uzor. Građanska hrabrost, ohrabrenje za miješanje u javne poslove i obavezni angažman za dostojanstvo i prava čovjeka bili su oznaka pisca Heinrich Böll. Fondacija se osjeća obaveznom da slijedi tu tradiciju.

HEINRICH BÖLL - ŽIVOT I DJELO

Detaljne informacije o životu i djelu Heinricha Bölla, kao i mnogobrojne slike i linkove naći ćete na homepageu Heinricha Bölla.

HEINRICH BÖLL - ARHIV

Heinrich Böll Arhiv pri Gradskoj biblioteci u Kölnu je dokumentacioni i informacioni centar o životu i djelu Heinricha Bölla. U saradnji sa Historijskim arhivom grada Kölna, arhivom nasljednika Heinricha Bölla i Fondacijom Heinrich Böll, on skuplja i bilježi sva djela Heinricha Bölla i literaturu o njemu.

IZDAVAČKA KUĆA

Mnogobrojne knjige Heinricha Bölla izdate su od Kiepenheuer & Witsch i dtv.

Fondacija

Fondacija Heinrich Böll je u junu 1999. godine otvorila Regionalni ured u Sarajevu koji je zajedno sa uredima u Zagrebu i Beogradu svojim radom pokrivao Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i tadašnju Saveznu republiku Jugoslaviju (Srbija, Crna Gora i Kosovo).

Ured u Sarajevu je danas nadležan za Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju i Albaniju gdje sa timom od devet saradnica i saradnika uspješno nastavlja svoj rad.

više