Gender & Feminizam

PODCAST: Feminizam i muškarci

1. epizoda

Feminizam i muškarci - small talks Nikola Vučić i Jasmin Hasanović (1. epizoda) - Heinrich-Böll-Stiftung Sarajevo

video-thumbnail Watch on YouTube

Moja ljubav, moje pravo! | Podcast serija "Our Voices, Our Choices" na engleskom jeziku

Ova serija daje glas ljudima čiji se glasovi često ne čuju - ljudi koji su za sebe donijeli odluke koje nisu u skladu sa zakonima ili običajima ili čija su stanovišta zanemarena, pa čak i cenzurirana. Ona govori o zajednicama koje se bore za osnovna ljudska prava i o različitim načinima njihove borbe. Otkrivamo kako žene osiguravaju svoja prava političkim protestima, detaljno analiziramo ženska reproduktivna prava i ulazimo u LGBT zajednice širom svijeta

Citat dana

“Žene pripadaju na svim mjestima gdje se donose odluke. … Ne bi trebalo biti da su žene izuzetak”.
Ruth Bader Ginsburg

Audio emisija

U BiH, ravnopravnost spolova još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou

„Svako društveno pitanje je i feminističko pitanje. Žene moraju postati društveno relevantne i dio procesa kreiranja politika i zakona, te njihove implementacije i evaluacije. Njihov glas se mora čuti i vrednovati isto kao i glasovi muškaraca“, kaže Zilka Spahić-Šiljak, profesorica rodnih studija i istraživačica na Stanford univerzitetu.