Podcast

Nermina Mujagić: Građanstvo i presuda Kovačević

Komentirajući presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u slučaju "Kovačević protiv BiH", prof. Nermina Mujagić (FPN) kaže u intervjuu: "Političke stranke su sebi napravile ovakav jedan dizajn, koji ne jača demokratiju, nego jača njihovu političku moć, i nama zapravo treba - mislim da nam je to svima jasno - nama treba neki okvir koji će ograničiti političku moć političkih aktera, koji nas 30 godina u principu drže u nekom mraku. A ja i dalje hoću da vjerujem da mi taj mrak zaista ne zaslužujemo."

Category