Perspectives - Prošlost je sada
Publikacija

Perspektive - Prošlost je sada

Politike negiranja i suočavanje s prošlošću na Zapadnom Balkanu
Series
For free

Nakon razornih ratova na području bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, uočili smo da (re)konstrukcija nacionalnih historiografija posljednjih decenija utiče na sve veći jaz među društvima.

Uredi Fondacije Heinrich Böll u Sarajevu i Beogradu, zajedno sa našim urednikom Milošem Ćirićem, pozvali su relevantne osobe da se osvrnu na ono što je u proteklim decenijama postignuto u oblasti dokumentiranja, memorijalizacije i obrađivanja novije  historije.

Željeli smo saznati koji akteri i faktori određuju kulturni kontekst, ko bi mogao dekonstruirati narative mržnje, kako nacionalizam utiče na kulturu sjećanja u pojedinim društvima i zašto najbrutalnija iskustva nisu dovela do boljeg razumijevanja zajedničke historije u regiji. U ovom izdanju se također kritički preispituje uloga vanjskih aktera: šta su zapadni donatori mogli postići? Zašto bavljenje historijom nikada nije postalo mainstream uprkos trudu mnogih hrabrih, dosljednih i stručnih pojedinaca/ki? Postoji li potreba za moratorijumom na suočavanje s prošlošću kako bi se otkrio novi prostor za miran suživot?

Product details
Date of Publication
07/2023
Publisher
hbs Sarajevo, hbs Belgrade
Number of Pages
72
Licence
Language of publication
BHS
Table of contents

2 Nezatvorena poglavlja prošlosti

Nino Lejava

3 Kome? Čemu? O pristupima suočavanju sa prošlošću na postjugoslovenskim prostorima

Tamara Šmidling

9 Današnja prošlost je i dalje nečija sadašnjost

Vildana Selimbegović

13 Zašto su činjenice važne i ko umjesto države obavlja teški posao prebrojavanja žrtava, uspostavljanja arhiva i prikupljanja podataka?

Bekim Blakaj

16 Srbija: Nacionalizam bez alternative i politike sećanja bez autorefleksije

Milivoj Bešlin

19 Bosna i Hercegovina – Šta je postignuto i šta se tek treba učiniti nakon 27 godina suočavanja s prošlošću?

Lejla Gačanica

22 Hrvatska: činjenice o prošlosti u sjenci pobjedničkih narativa

Branka Vierda

25 Kosovo: Oblikovana politikom, ratna sjećanja se sada suočavaju sa sve većim izazovima pred sudovima

Una Hajdari

28 Crna Gora: Ima li se uopšte čega sjećati?

Miloš Vukanović

32 Amnestija Sjeverne Makedonije i šutnja o pobuni iz 2001. godine

Prof. dr Irena Stefoska

35 Prema politici nade: Intervju sa dr. Orli Fridman

Miloš Ćirić

39 Uporna borba za priznavanje i poštovanje žrtava: Slučaj Prijedor

Edin Ramulić

42 Decenije borbe žena za mir i odgovorno predstavljanje prošlosti:

od antiratnog aktivizma do borbe za odgovorno sećanje

Marijana Stojčić

45 Uloga regionalnih medija: od ratnih stradanja do revizionizma i poricanja

Dinko Gruhonjić

48 Nastojanja nezavisnih medija i kulturnih institucija da prevazilaze narative mržnje u javnoj sferi regiona

Aleksandra Bosnić Đurić

51 Ratovi u učionicama: Kako predajemo o onome što se desilo 1990-ih?

Srđan Milošević, Aleksandar R. Miletić

54 Mogu li nametnuti standardi – poput tzv. "Inzkovog zakona" – donijeti promjene koje žele postići?

Selma Korjenić, Ajna Mahmić

57 Politika prošlosti: kritika inicijativa za memorijalizaciju koje finansira

Zapad na postratnom Zapadnom Balkanu

Jasmin Mujanović

60 Kako izgleda budućnost regionalne prošlosti?

Mirko Medenica

63 Pouke koje treba izvući iz populizma i historijskog revizionizma

Thomas Schad

66 Budućnost bez sjećanja, ili o kolapsu ideje suočavanja sa prošlošću

Dragan Markovina