Perspectives - Prošlost je sada
Publikacija

Perspektive - Prošlost je sada

Politike negiranja i suočavanje s prošlošću na Zapadnom Balkanu
Series
For free

Nakon razornih ratova na području bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, uočili smo da (re)konstrukcija nacionalnih historiografija posljednjih decenija utiče na sve veći jaz među društvima.
Uredi Fondacije Heinrich Böll u Sarajevu i Beogradu, zajedno sa našim urednikom Milošem Ćirićem, pozvali su relevantne osobe da se osvrnu na ono što je u proteklim decenijama postignuto u oblasti dokumentiranja, memorijalizacije i obrađivanja novije  historije.

Željeli smo saznati koji akteri i faktori određuju kulturni kontekst, ko bi mogao dekonstruirati narative mržnje, kako nacionalizam utiče na kulturu sjećanja u pojedinim društvima i zašto najbrutalnija iskustva nisu dovela do boljeg razumijevanja zajedničke historije u regiji. U ovom izdanju se također kritički preispituje uloga vanjskih aktera: šta su zapadni donatori mogli postići? Zašto bavljenje historijom nikada nije postalo mainstream uprkos trudu mnogih hrabrih, dosljednih i stručnih pojedinaca/ki? Postoji li potreba za moratorijumom na suočavanje s prošlošću kako bi se otkrio novi prostor za miran suživot?

Product details
Date of Publication
07/2023
Publisher
hbs Sarajevo, hbs Belgrade
Number of Pages
72
Licence
Language of publication
BHS
Table of contents

2 Nezatvorena poglavlja prošlosti
Nino Lejava
3 Kome? Čemu? O pristupima suočavanju sa prošlošću na postjugoslovenskim prostorima
Tamara Šmidling
9 Današnja prošlost je i dalje nečija sadašnjost
Vildana Selimbegović
13 Zašto su činjenice važne i ko umjesto države obavlja teški posao prebrojavanja žrtava, uspostavljanja arhiva i prikupljanja podataka?
Bekim Blakaj
16 Srbija: Nacionalizam bez alternative i politike sećanja bez autorefleksije
Milivoj Bešlin
19 Bosna i Hercegovina – Šta je postignuto i šta se tek treba učiniti nakon 27 godina suočavanja s prošlošću?
Lejla Gačanica
22 Hrvatska: činjenice o prošlosti u sjenci pobjedničkih narativa
Branka Vierda
25 Kosovo: Oblikovana politikom, ratna sjećanja se sada suočavaju sa sve većim izazovima pred sudovima
Una Hajdari
28 Crna Gora: Ima li se uopšte čega sjećati?
Miloš Vukanović
32 Amnestija Sjeverne Makedonije i šutnja o pobuni iz 2001. godine
Prof. dr Irena Stefoska
35 Prema politici nade: Intervju sa dr. Orli Fridman
Miloš Ćirić
39 Uporna borba za priznavanje i poštovanje žrtava: Slučaj Prijedor
Edin Ramulić
42 Decenije borbe žena za mir i odgovorno predstavljanje prošlosti:
od antiratnog aktivizma do borbe za odgovorno sećanje
Marijana Stojčić
45 Uloga regionalnih medija: od ratnih stradanja do revizionizma i poricanja
Dinko Gruhonjić
48 Nastojanja nezavisnih medija i kulturnih institucija da prevazilaze narative mržnje u javnoj sferi regiona
Aleksandra Bosnić Đurić
51 Ratovi u učionicama: Kako predajemo o onome što se desilo 1990-ih?
Srđan Milošević, Aleksandar R. Miletić
54 Mogu li nametnuti standardi – poput tzv. "Inzkovog zakona" – donijeti promjene koje žele postići?
Selma Korjenić, Ajna Mahmić
57 Politika prošlosti: kritika inicijativa za memorijalizaciju koje finansira
Zapad na postratnom Zapadnom Balkanu
Jasmin Mujanović
60 Kako izgleda budućnost regionalne prošlosti?
Mirko Medenica
63 Pouke koje treba izvući iz populizma i historijskog revizionizma
Thomas Schad
66 Budućnost bez sjećanja, ili o kolapsu ideje suočavanja sa prošlošću
Dragan Markovina