Teme kroz audio i video podcast-e

Serija: Na grani zelenoj

Video prilozi 2022

Na grani Zelenoj - Ajna Jusic (1. dio)

 

Na grani Zelenoj - Ajna Jusic (2. dio)

There is no working template for this Box.

Video prilozi 2020

Na grani zelenoj - Predstavljanje hbs-ove publikacije "Perspectives" na Bookstanu 2020.

"Žene na Zapadnom Balkanu - Prava i borbe"

Na grani zelenoj - intervju sa dr. Zoranom Cijanovićem o konceptu Smart City-a

Intervju sa Samrom Filipović-Hadžiabdić, Aencija za ravnopravnost spolova

efm.ba

Video intervju sa Emirom Zulejhićem

There is no working template for this Box.

Radio emisije 2020 - 2021

Na grani zelenoj - Ideološko obrazovanje i njegove posljedice. 1. dio

Na grani zelenoj - Ideološko obrazovanje i njegove posljedice. 2. dio

Na grani zelenoj - Ajna Jusić, zaboravljena djeca rata

Perspectives: Women in the Balkans. Rights and Fights_Part 1

Perspectives: Women in the Balkans_Part 2

Žene u izbornom procesu 2020

25 godina Rezolucije 1325 - Žene, mir i sigurnost (1)

25 godina Rezolucije 1325 - Žene, mir i sigurnost (2)

Na grani zelenoj - Gender-ravnopravnost u doba korone

Na grani zelenoj - Mediji i društvo u doba korone

Na grani zelenoj - Intervju sa Jasminom Hasić

Na grani zelenoj - Opšte informacije o COVID-19

Na grani zelenoj - odluke i upute COVID-19

Na grani zelenoj - Nasilje nad ženama u doba COVID-19

Radio emisije 2019

Afera potkivanje

Mediji i migranti

Deponija Smiljevići i druge priče o upravljanju otpadom

Na grani zelenoj - Slučaj "Pazarić" i deinstitucionalizacija

Na grani zelenoj - Reaktivacija društvenih prostora

Na grani Zelenoj - Uticaj gradnje na zagađenje zraka

Na grani zelenoj - Marš za žrtve korupcije

Na grani zelenoj: Javni prostori

Žene u novinarstvu

Kvalitet zraka

Balkanska ruta kroz BiH

Rodna ravnopravnost i feminizam

Radio emisije 2018

Na grani zelenoj - Reaktivacija društvenih prostora

Odnos medija i pravosuđa

Zaštita okoliša u BiH i strategija EU za Zapadni Balkan

Procjena uticaja antikorupsijskih propisa

Pravo na okupljanje

Zelene teme u izbornoj kampanji

Izbori 2018

Savremeno bh. društvo

Obrazovanje kao produžena ruka politike

Civilno društvo - Stanje i perspektive

Sezona zagađenog zraka

Upravljanje otpadom

Govor mržnje

Video prilozi 2019

Martin Tais o zagađenju zraka

Balkanska ruta kroz BiH

# Hastahana Park

Adnan Mašić, Mašinski fakultet u Sarajevu o uzrocima zagađenja zraka u Sarajevu - 1. dio

Adnan Masic, Mašinski fkaultet u Sarajevu, 2. dio

Reaktivacija prostora za društvene i kulturne aktivnosti

Video prilozi 2018

Na Grani Zelenoj: Zelene teme u izbornoj kampanji

Na grani zelenoj: Pravo na okupljanje

Stanje i perspektive civilnog društva u BiH

Stanje i perspektive civilnog društva u BiH - II

Sajam zelene ekonomije Konjic

Arhitektura i društvena odgovornost

2017

Nacionalizam

Deklaracija o zajedničkom jeziku

Radnička prava

Jajce - ili: kako su srednjoškolci pobijedili sistem

Ostrvo u pokretu

IT-Girls

Etika u obrazovanju

Jezik i nacionalizmi

Žene u politici

Ekološki efikasna gradnja

Žene u ratu

Nasilje nad ženama

Video

Deklaracija o zajedničkom jeziku

There is no working template for this Box.