Atlas uglja 2016

Product details
Date of Publication
2016
Publisher
hbs, REIC
Number of Pages
60
Licence
All rights reserved
Language of publication
bhs
Table of contents

2 IMPRESSUM

6 UVOD

8 12 KRATKIH LEKCIJA
O UGLJU U SVIJETU

10 GEOLOGIJA I GEOGRAFIJA
PODZEMNE ŠUME

Ugalj nastaje od vegetacije izložene visokoj
temperaturi i pritisku usljed nedostatka zraka.
Što je ugalj stariji, sadrži više ugljika i energije.
Naslaga uglja ima na svim kontinentima.

12 HISTORIJA
POCETAK INDUSTRIJE

Ugalj je gorivo koje je u posljednja dva
stoljeća podstaklo industrijsku revoluciju
i transformaciju ekonomija i društava. Njegove
su prednosti ogromne - ali šteta koju je
ugalj nanio predugo je ignorirana. Prelazak na
čistija goriva sada najavljuje kraj ere uglja.

14 STAKLENIČKI PLINOVI
OTROV ZA KLIMU

Iskopavanje uglja i njegovo korištenje u svrhu
proizvodnje električne energije ispuštaju
plinove koji intenziviraju staklenički efekat.
Ugalj je jedan od najvećih izvora klimatskih
promjena.

16 PRIRODA
KONTAMINIRANA BUDUCNOST

Dnevni rudnički kopovi uništavaju krajolik
same jame kao i okolnog područja. Napori za
obnovu ovih područja cesto su bezuspješni,
a površina iznad podzemnog kopa se spušta.

18 ZDRAVLJE
FINA PRAŠINA, VELIKA CIJENA

Dim i isparenja iz termoelektrana na ugalj
štetni su za naše zdravlje. Oni su odgovorni
za stotine hiljada smrti u cijelom svijetu
svake godine. zagađenje zraka i okoliša
prouzrokovano ugljem iziskuje milijarde
zdravstvenih troškova.

20 RADNA SNAGA, RADNA MJESTA
PRLJAVI POSLOVI U PRLJAVOJ INDUSTRIJI

Iako je proizvodnja uglja i dalje u usponu,
ovaj sektor zapošljava sve manje ljudi. Strukturne
promjene uvode se na svim kontinentima
Usprkos tome, biti rudar u podzemnom
kopu i dalje je jedno od najopasnijih zanimanja
na svijetu.

22 LJUDSKA PRAVA
POTLAČENI I PROTJERANI

Kada dođu kompanije uglja, lokalno stanovništvo
može očekivati represiju i prisilno preseljenje.

24 PROTESTI
ŠIROKA ALIJANSA KOJA TRAJE

Svugdje u svijetu ljudi se bore protiv industrije
uglja. Suočavaju se s represijom, nasiljem
i uznemiravanjem – ali ponekad su i uspješni.

26 SUBVENCIJE
SKRIVENA PLACANJA I NEPLACENI RACUNI

Industrija uglja koristi novac poreznih
obveznika kako bi svoje cijene držala niskim – ali
ne plaća troškove za klimatske promjene ni za
liječenje bolesti. Kratak uvid u opseg problema.

28 FINANSIJE
VELIKI IGRAČI IZA SCENE

Izgradnja rudnika, termoelektrana i
infrastrukture košta milijarde. Mnoge zemlje
ne mogu sebi priuštiti ovu investiciju;
kreditne institucije, multilateralne i privatne
banke vrlo se rado uključuju.

30 PROFITABILNOST
ISPUŠTANJE ZRAKA IZ UGLJIKOVOG BALONA

Što je klimatska politika uspješnija, to će ugalj
sve više gubiti na vrijednosti. Ovo se naravno
odnosi i na kompanije koje ga iskopavaju.

32 BOSNA I HERCEGOVINA
IZMEÐU ĆUMURA I GLAMURA

Korištenje uglja za proizvodnju energije utiče
na klimatske promjene, zbog čega se na global-
nom nivou ulažu napori za postepeno smanjenje
njegovog korištenja, a naročito za proizvodnju
električne energije.

34 BOSNA I HERCEGOVINA
NEVIDLJIVI NOVAC, VIDLJIVI EFEKTI

Države pružaju značajne eksplicitne
i implicitne subvencije industriji uglja u okviru
subvencija za fosilna goriva. Procjenjuje
se da države JI Evrope subvencioniraju fosilna
goriva u iznosu od 5 do 11% BDP-a.

36 KINA
CRNO GORIVO „U CRVENOM“

Kod svjetskog prvaka u korištenju uglja već
su prisutne promjene; potrošnja je u
2014. godini opala. Obnovljivi izvori su u
usponu. Termoelektrane na ugalj ne rade
punim kapacitetom.

38 INDIJA
BOGATI UGLJEM ALI SIROMAŠNI ENERGIJOM

Ugalj čini bitan dio indijskih izvora energije,
pa kako se širi ekonomija tako i potrošnja
raste. Lokalna proizvodnja nije dovoljna;
velika potražnja privlači uvoz iz Australije
i iz drugih krajeva svijeta.

40 SJEDINJENE AMERICKE DRŽAVE
KRAJ NABOLJEG DOBA

Američka industrija uglja gubi dio tržišta,
a primat preuzimaju plin i obnovljivi
oblici energije. Prljavo gorivo ustupa prostor
čistijim alternativama.

42 RUSIJA
ZEMLJA KOJA NE SUMNJA NITI DEBATIRA

Industrija uglja je jedna od najprljavijih
industrija u Rusiji. Osim hidroenergije,
obnovljivi izvori energije skoro ne postoje.
Rijetke su i malobrojne grupe civilnog
društva koje bi mogle zagovarati
veću upotrebu održivih izvora energije.

44 NJEMAČKA
PREKRETNICA KOJOJ SLIJEDI PREOKRET

Njemačka je u toku postepenog ukidanja
nuklearne energije i sve se više oslanja
na korištenje uglja za proizvodnju električne
energije.

46 LOBIRANJE
PLAĆENI DA ONEMOGUĆE NAPREDAK

Kada se pregovora o klimi i energiji,
industrija uglja želi imati utjecaj na pregovore.
I često u tome uspijeva.

48 TRGOVINA EMISIJAMA
JAKI IGRAČI, SLABI INSTRUMENTI

Trgovina dozvolama za onečišćenje
pretvorila se u veliki biznis. Klima od ovog
sistema nema mnogo koristi. Usprkos
tome, o alternativnim izvorima energije
gotovo se i ne govori.

50 DRŽANJE I POHRANJIVANJE UGLJIKA
PROBLEMI IZ DUBINE

Obećanjem o „čistom uglju“ industrija želi
pohraniti ugljikov dioksid pod zemlju.
Međutim, ovakva metoda postupanja s
klimatskom krizom osuđena je na propast,
što iz tehničkih što iz ekonomskih razloga.

52 ENERGETSKA TRANZICIJA
JAČANJE OBNOVLJIVIH OBLIKA ENERGIJE

Udio obnovljive energije u globalnoj
energetskoj strukturi brzo raste. Nacije
i korporacije prebacuju se na obnovljive
oblike. Međutim, potpuno napuštanje
fosilne energije još nije na vidiku.

54 ENERGETSKA POLITIKA EU
NA PUTU, ALI S PRENISKIM CILJEVIMA

Klimatska politika Evropske unije zagovara
smanjenje emisija, smanjenje potrošnje
i povećanje obnovljive energije. Ciljevi su
dostižni – ali moraju biti ambiciozniji.

56 AUTORI I IZVORI