Atlas uglja 2016

Product details
Date of Publication
2016
Publisher
hbs, REIC
Number of Pages
60
Licence
All rights reserved
Language of publication
bhs
Table of contents

2 IMPRESSUM

6 UVOD

8 12 KRATKIH LEKCIJA

O UGLJU U SVIJETU

10 GEOLOGIJA I GEOGRAFIJA

PODZEMNE ŠUME

Ugalj nastaje od vegetacije izložene visokoj

temperaturi i pritisku usljed nedostatka zraka.

Što je ugalj stariji, sadrži više ugljika i energije.

Naslaga uglja ima na svim kontinentima.

12 HISTORIJA

POCETAK INDUSTRIJE

Ugalj je gorivo koje je u posljednja dva

stoljeća podstaklo industrijsku revoluciju

i transformaciju ekonomija i društava. Njegove

su prednosti ogromne - ali šteta koju je

ugalj nanio predugo je ignorirana. Prelazak na

čistija goriva sada najavljuje kraj ere uglja.

14 STAKLENIČKI PLINOVI

OTROV ZA KLIMU

Iskopavanje uglja i njegovo korištenje u svrhu

proizvodnje električne energije ispuštaju

plinove koji intenziviraju staklenički efekat.

Ugalj je jedan od najvećih izvora klimatskih

promjena.

16 PRIRODA

KONTAMINIRANA BUDUCNOST

Dnevni rudnički kopovi uništavaju krajolik

same jame kao i okolnog područja. Napori za

obnovu ovih područja cesto su bezuspješni,

a površina iznad podzemnog kopa se spušta.

18 ZDRAVLJE

FINA PRAŠINA, VELIKA CIJENA

Dim i isparenja iz termoelektrana na ugalj

štetni su za naše zdravlje. Oni su odgovorni

za stotine hiljada smrti u cijelom svijetu

svake godine. zagađenje zraka i okoliša

prouzrokovano ugljem iziskuje milijarde

zdravstvenih troškova.

20 RADNA SNAGA, RADNA MJESTA

PRLJAVI POSLOVI U PRLJAVOJ INDUSTRIJI

Iako je proizvodnja uglja i dalje u usponu,

ovaj sektor zapošljava sve manje ljudi. Strukturne

promjene uvode se na svim kontinentima

Usprkos tome, biti rudar u podzemnom

kopu i dalje je jedno od najopasnijih zanimanja

na svijetu.

22 LJUDSKA PRAVA

POTLAČENI I PROTJERANI

Kada dođu kompanije uglja, lokalno stanovništvo

može očekivati represiju i prisilno preseljenje.

24 PROTESTI

ŠIROKA ALIJANSA KOJA TRAJE

Svugdje u svijetu ljudi se bore protiv industrije

uglja. Suočavaju se s represijom, nasiljem

i uznemiravanjem – ali ponekad su i uspješni.

26 SUBVENCIJE

SKRIVENA PLACANJA I NEPLACENI RACUNI

Industrija uglja koristi novac poreznih

obveznika kako bi svoje cijene držala niskim – ali

ne plaća troškove za klimatske promjene ni za

liječenje bolesti. Kratak uvid u opseg problema.

28 FINANSIJE

VELIKI IGRAČI IZA SCENE

Izgradnja rudnika, termoelektrana i

infrastrukture košta milijarde. Mnoge zemlje

ne mogu sebi priuštiti ovu investiciju;

kreditne institucije, multilateralne i privatne

banke vrlo se rado uključuju.

30 PROFITABILNOST

ISPUŠTANJE ZRAKA IZ UGLJIKOVOG BALONA

Što je klimatska politika uspješnija, to će ugalj

sve više gubiti na vrijednosti. Ovo se naravno

odnosi i na kompanije koje ga iskopavaju.

32 BOSNA I HERCEGOVINA

IZMEÐU ĆUMURA I GLAMURA

Korištenje uglja za proizvodnju energije utiče

na klimatske promjene, zbog čega se na global-

nom nivou ulažu napori za postepeno smanjenje

njegovog korištenja, a naročito za proizvodnju

električne energije.

34 BOSNA I HERCEGOVINA

NEVIDLJIVI NOVAC, VIDLJIVI EFEKTI

Države pružaju značajne eksplicitne

i implicitne subvencije industriji uglja u okviru

subvencija za fosilna goriva. Procjenjuje

se da države JI Evrope subvencioniraju fosilna

goriva u iznosu od 5 do 11% BDP-a.

36 KINA

CRNO GORIVO „U CRVENOM“

Kod svjetskog prvaka u korištenju uglja već

su prisutne promjene; potrošnja je u

2014. godini opala. Obnovljivi izvori su u

usponu. Termoelektrane na ugalj ne rade

punim kapacitetom.

38 INDIJA

BOGATI UGLJEM ALI SIROMAŠNI ENERGIJOM

Ugalj čini bitan dio indijskih izvora energije,

pa kako se širi ekonomija tako i potrošnja

raste. Lokalna proizvodnja nije dovoljna;

velika potražnja privlači uvoz iz Australije

i iz drugih krajeva svijeta.

40 SJEDINJENE AMERICKE DRŽAVE

KRAJ NABOLJEG DOBA

Američka industrija uglja gubi dio tržišta,

a primat preuzimaju plin i obnovljivi

oblici energije. Prljavo gorivo ustupa prostor

čistijim alternativama.

42 RUSIJA

ZEMLJA KOJA NE SUMNJA NITI DEBATIRA

Industrija uglja je jedna od najprljavijih

industrija u Rusiji. Osim hidroenergije,

obnovljivi izvori energije skoro ne postoje.

Rijetke su i malobrojne grupe civilnog

društva koje bi mogle zagovarati

veću upotrebu održivih izvora energije.

44 NJEMAČKA

PREKRETNICA KOJOJ SLIJEDI PREOKRET

Njemačka je u toku postepenog ukidanja

nuklearne energije i sve se više oslanja

na korištenje uglja za proizvodnju električne

energije.

46 LOBIRANJE

PLAĆENI DA ONEMOGUĆE NAPREDAK

Kada se pregovora o klimi i energiji,

industrija uglja želi imati utjecaj na pregovore.

I često u tome uspijeva.

48 TRGOVINA EMISIJAMA

JAKI IGRAČI, SLABI INSTRUMENTI

Trgovina dozvolama za onečišćenje

pretvorila se u veliki biznis. Klima od ovog

sistema nema mnogo koristi. Usprkos

tome, o alternativnim izvorima energije

gotovo se i ne govori.

50 DRŽANJE I POHRANJIVANJE UGLJIKA

PROBLEMI IZ DUBINE

Obećanjem o „čistom uglju“ industrija želi

pohraniti ugljikov dioksid pod zemlju.

Međutim, ovakva metoda postupanja s

klimatskom krizom osuđena je na propast,

što iz tehničkih što iz ekonomskih razloga.

52 ENERGETSKA TRANZICIJA

JAČANJE OBNOVLJIVIH OBLIKA ENERGIJE

Udio obnovljive energije u globalnoj

energetskoj strukturi brzo raste. Nacije

i korporacije prebacuju se na obnovljive

oblike. Međutim, potpuno napuštanje

fosilne energije još nije na vidiku.

54 ENERGETSKA POLITIKA EU

NA PUTU, ALI S PRENISKIM CILJEVIMA

Klimatska politika Evropske unije zagovara

smanjenje emisija, smanjenje potrošnje

i povećanje obnovljive energije. Ciljevi su

dostižni – ali moraju biti ambiciozniji.

56 AUTORI I IZVORI