Feminizam, rod i jednakost

Feminizam i muškarci

Feminizam i muškarci

publikacija
Potrebno nam je da se nova (sa)znanja šire dalje. Svijet znanja traži saveznike/ce, traži one koji će - unatoč strasti prema neinformiranosti koja postaje sve prisutnija - biti hrabri u zagovaranju ravnopravnog društva. Ovaj vodič Nikole Vučića je njegov doprinos tome