Perspektive
publikacija

Perspectives - "Žene Zapadnog Balkana - Prava i Borbe"

Series
For free
Product details
Date of Publication
30.10.2020
Publisher
hbs
Number of Pages
94
Licence
Language of publication
BHS
Table of contents

2 uvod
2 Sistemski patrijarhat
2 Abeceda zlostavljanja i nasilja
Marion Kraske
5 Stanje pripravnosti
Lejla Gačanica
9 kako stvari stoje
9 ‘Imenujemo moguće, odgovaramo na nemoguće’: Izvan granica rodno normativne politike
Jelisaveta Blagojević, Mirjana Stošić
13 Kako tradicija i patrijarhat utječu na nasilje nad ženama na Zapadnom Balkanu
Ermira Danaj
18 Pogled izbliza - rodna ravnopravnost kao princip ili fraza?
Katarina Pavičić-Ivelja
23 gender u tranzicijama: da li je revolucija ženskog roda?
23 (Ne)zaboravljena mogućnost emancipacije
Vera Katz
29 Nevidljivost žena kao kazna: Spol, rat i tranzicija u i nakon Jugoslavije
Svetlana Slapšak
34 Osvajanje prostora slobode: neverending story?
Slavenka Drakulić
38 Utjecaj pandemije COVID-a 19 na žene na Zapadnom Balkanu
Marija Bashevska
44 intervencija
44 Feminizam: univerzalna panaceja?
Nadežda Čačinovič
47 Veza između nacionalizma i izrabljivanja; uzrokovanje siromaštva u cilju zadržavanja vlasti
Katarina Peović
51 Ovdje smo da ostanemo – političko učešće žena na Zapadnom Balkanu
Zlatiborka Popov-Momčinović
56 Nasilje nad ženama u politici
Ana Radičević
60 Femicid izlazi na vidjelo
Vedrana Lacmanovic
66 Nejednake prije nego što se rode: Pobačaji u svrhu odabira spola u Crnoj Gori
Olivera Komar
70 Kruščica i posljedice nasilja
Alma Midžić
77 Prava vlasništva, ekonomska zavisnost i stakleni plafon za žene na Kosovu
Luljeta Demolli
81 Aktivizam u doba neizvjesnosti: Albanska Parada ponosa 2020.
Gresa Hasa
84 Borba s vjetrenjačama
Iva Mihajlovska