okoliš

Bosnian

Kruščica – borba za sve nas

Aktivizam

Ovo je priča o ženama iz malog mjesta Kruščica pokraj Viteza, čije su akcije za kratko vrijeme pokrenule značajne društvene promjene u njihovoj zajednici. One su hrabro stale na most i pokušale svojim tijelima spriječiti specijalnu policiju koja je trebalo da omogući „siguran“ prolaz građevinskim strojevima. Policija se stavila na uslugu investitoru, ponašajući se nezakonito i uz upotrebu  prekomjerne sile protiv mještana koji se bore za očuvanje rijeke Kruščice na kojoj je planirana izgradnja dvije mini hidrocentrale, za koju su dozvole pribavljene na sumnjiv način.  

Autor/ka Alma Midžić

Smjernice za samoupravu – Učestvovanje stanovništva i upravljanje prostorom u Kantonu Sarajevo

Samouprava

O prostoru treba da razmišljamo kao i o okolišu – kao o temeljnom resursu od kojeg zavise i sve buduće generacije, istovremeno svjesni da se vrlo teško proizvodi, a lako i gotovo nepovratno troši. U temelju ove misli nalazi se ideja zajedničkog dobra – koja artikuliše veoma stari koncept: da bogatstva pripadaju svima nama i da resursi zajednice zahtijevaju aktivnu zaštitu i upravljanje kako bismo svi mogli imati koristi od njih. Jednom kada lokalni prostor shvatimo kao zajedničko dobro, postaje moguće oko ove ideje organizirati politički i praktični rad u lokalnoj zajednici.

Autor/ka Alma Midžić

Izvještavati o rezultatima menadžmenta kvaliteta zraka

Zagađenje zraka

Lokalne zajednice koje su uspostavile sisteme menadžmenta kvaliteta zraka treba da izvještavaju zainteresirane o rezultatima svog rada, o postignutim rezultatima na sanaciji kvaliteta zraka ili o razvoju koji neće dovesti do prekomjerno zagađenog zraka. Da bi lokalne zajednice odgovorile tom zahtjevu treba da imaju (1) uspostavljene sisteme (da se zna ko, kada, šta i kako radi), (2) alate za menadžment kvaliteta zraka (bilans emisije, katastar emisije, atmosferski model rasprostiranja, monitoring kvaliteta zraka, te sistem ocjene izloženosti stanovništva zagađenom zraku), (3) mehanizme prikupljanja podataka o emisijama i njihovim uzrocima, te kvalitetu zraka) i (4) sistem izvještavanja (građana, privrede, zdravstvene službe, nevladinih organizacija, ...).

Autor/ka Prof. dr. Aleksandar Knežević

Izvještaj: Problemi, nadležnosti i kontrole organa BiH u oblasti okoliša

U septembru 2011 Fondacija Heinrich Böll, u saradnji sa partnerima Helsinški komitet za ljudska prava u BiH i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle, u okviru projekta koji finansira Europska unija pod nazivom „Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH“, je organizirala implementaciju aktivnosti nazvanu „Radna grupa”.

Izvještaj - Misija utvrđivanja činjenica u Manjači

U septembru 2011. godine, Helsinški komitet za ljudska prava u BiH je u suradnji sa Fondacijom Heinrich Böll i Centrom za ekologiju i energiju, a u sklopu projekta koji finansira Europska unija pod nazivom “Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH”, obavio jos jednu od ukupno pet planiranih misija utvrđivanja činjenica, i to u Manjači Osnovni cilj pomenutih misija je utvrditi najgore slučajeve nepoštivanja prava na zdrav život i okoliš. U sklopu misije utvrđivanja činjenica u Manjači, nastala je brošura (pdf, 2,66 MB, 8 str., b/h/s).

Izvještaj - Misija utvrđivanja činjenica u Lukavcu i Brodu

U julu 2011. godine Helsinški komitet za ljudska prava u BiH je u suradnji sa Fondacijom Heinrich Böll i Centrom za ekologiju i energiju, a u sklopu projekta koji finansira Europska unija pod nazivom “Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH”, obavio do sada dvije od ukupno pet planiranih misija utvrđivanja činjenica, i to u Lukavcu i Brodu. Osnovni cilj pomenutih misija je utvrditi najgore sučajeve nepoštivanja prava na zdrav život i okoliš. i Brodu. Osnovni cilj pomenutih misija je utvrditi najgore sučajeve nepoštivanja prava na zdrav život i okoliš. U sklopu misije utvrđivanja činjenica u Lukavcu i Brodu, nastala je brošura (pdf, 3,18 MB, 11 str., b/h/s)

Radionica za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva

Centar za ekologiju i energiju Tuzla, u saradnji sa Helsinškim komitetom za ljudska prava u BiH i Fondacijom Heinrich Böll, od 15. do 17. juna 2011 je u Lukavcu organizirao „Radionicu za jačanje kapaciteta OCD-a“ u sklopu projekta kojeg finansira Evropska unija pod nazivom „Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH“.

Stanje ljudskih prava u okolišu

Studija slučaja   Jajce, Zenica, Srebrenica, Bihać, Bosanska Krupa, Bužim, Mostar i Jablanica

Helsinški komitet za ljudska prava u BiH, uz podršku Fondacije Heinrich Böll iz Bosne i Hercegovine, pokrenuo je projekat sa ciljem uvida dostignutog stepena zaštite i poštivanja treće generacije ljudskih prava, prava na zdrav život i okoliš.

više»