gradjanska-energija-u-regionu_hbs_reset_reri
Analiza

Građanska energija u regionu: Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina

Pravni kontekst

U posljednjim decenijama, pojmovi klimatskih promjena i energetske tranzicije postaju sve značajniji u globalnom diskursu. Klimatske nepogode i rekordne temperature naglašavaju hitnost borbe protiv globalnog zagrijavanja. U tom kontekstu, građanska energija dobija važnu ulogu kao ključni faktor u tranziciji prema održivijem energetskom sistemu. Ova publikacija pruža pregled pravnih okvira za građansku energiju u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, ističući trenutne nedostatke i nudeći preporuke za poboljšanje. Omogućavanje domaćinstvima, malim preduzećima i lokalnim institucijama da postanu aktivni proizvođači i potrošači energije iz obnovljivih izvora ključno je za jačanje energetske nezavisnosti i smanjenje emisija CO2. Ključni korak ka uspješnom razvoju građanske energije je stvaranje stimulativnog zakonodavnog okvira koji podržava participaciju građana i olakšava razvoj održive energetske infrastrukture. Ovaj rad pruža korisne smjernice za poboljšanje pravnog okvira kako bi se podržao rast građanske energije u regionu.


This article first appeared here: rs.boell.org

Product details
Date of Publication
Novembar/prosinac 2023.
Publisher
Fondacija Heinrich Boell
Number of Pages
44
Licence
Language of publication
BHS
Table of contents

Sadržaj

LISTA SKRAĆENICA .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   2
UVOD .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   3

1. PRAVNI OKVIR ZA GRAĐANSKU ENERGIJU U EVROPSKOJ UNIJI I
ENERGETSKOJ ZAJEDNICI . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1 Acquis za građansku energiju .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   5
1.1.1 Direktiva 2018/2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.2 Direktiva 2019/944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. SRBIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1 Pravni propisi o građanskoj energiji . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1.1 Novi Zakon o OIE – revolucija ili "business as usual"? . . . . . . . . . 9
2.1.2 Građanska energija u OIE Zakonu . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1.3 Faktičko stanje u praksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1.4 Problemi i izazovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3. CRNA GORA .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    16
3.1 Pravni propisi o građanskoj energiji . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.1.1 Obnovljivi izvori energije u strateškim dokumentima Crne Gore . . . . 16
3.1.2 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u pravu CG . . . . 16
3.1.3 Podsticajne mere za korišćenje obnovljivih izvora energije . . . . . . 17
3.1.4 Garancije porekla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.2 (Ne)definisani kupac – proizvođač u pravnom poretku Crne Gore .   .   .   .   . 18
3.2.1 Razmena na mestu konekcije . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.2.2 Prozjumer kao učesnik na tržištu električne energije . . . . . . . . 19
3.3 Specifičnost CG modela prozjumera . . . . . . . . . . . . . . . 19

4. BOSNA I HERCEGOVINA . . . . . . . . . . . . . . 20
4.1 Pravni propisi o građanskoj energiji . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.1.1 Kupac – proizvođač / prosumer .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 21
4.1.2 Zajednice obnovljive energije . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.1.3 Energetske zajednice građana .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 22
4.1.4 Aktivni kupci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.2 Mogućnosti i ograničenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.2.1 Republika Srpska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.2.2 Federacija BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.2.3 Brčko Distrikt BiH .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 30

5. ZAKLJUČCI I PREPORUKE . . . . . . . . . . . . . 32

6. KOMPARATIVNA TABELA NEKIH POKAZATELJA O GRAĐANSKOJ
ENERGIJI U REGIONU . . . . . . . . . . . . . . . . 34