Teme

Demokratija

Fondacija Heinrich Böll od 1999. godine radi i djeluje u Bosni i Hercegovini. Kao njemačka politička fondacija koja je po svojoj orijentaciji bliska stranci Savez 90/Zeleni zalažemo se za demokratizaciju, očuvanje mira i nenasilnu komunikaciju.

S obzirom da etničku i kulturnu raznolikost smatramo sastavnim dijelom jedne demokratske kulture, posebno nam je stalo do integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i u tom smislu zalažemo se za jačanje vladavine prava i demokratsku participaciju građanki i građana u društveno-političkoj zajednici.

Jačanje civilnog društva, ravnopravno učešće žena u društvenom i političkom životu, suočavanje s bliskom prošlošću i podrška demokratskom političkom dijalogu su neki od naših najvažnijih programskih ciljeva.

više  »

Dehumanizacija kulture i umjetnosti

Analiza

Kroz umjetnost se bilježili duh epohe još od pećinskih crteža. Umjetnici i umjetnice su ovdje stvarali unatoč ratnom divljaštvu i nastojanju da se uništi svaki trag kultutre baštine. Stvaranjem su pružali otpor na još jednom frontu i održali konstantu. Kulturna scena je cvjetala unatoč nedostatku hrane, vode, struje, unatoč svakodnevnoj mogućnosti da se izgubi život. Umjtnici i umjetnice su branili ljudskost.

Autor/ka Sabrina Begović – Ćorić

Historiografija, nacionalizam i politička manipulacija

Analiza

Historiografija u Bosni i Hercegovini dugo je već pocijepana po nacionalnim šavovima, koji vremenom postaju ne granice nacionalnih historiografija nego granice historiografije i parahistoriografije. Ta podjela na historiografiju i parahistoriografiju sve više dobiva na značaju kako pojedini centri u kojima se poučava historija ostaju više privrženi ideološkim konstrukcijama nego kritičkom preispitivanju prošlosti.

Autor/ka Husnija Kamberović

Ekologija

Za nas su ekologija, održivi razvoj, demokratija i ljudska prava neraskidivo povezani. Prije dvadesetak godina su zaštita okoliša, energija, održivi razvoj i klimatske promjene bile predmetom bavljenja ponekog naučnika i aktivista zelenih ili ekoloških pokreta. Danas su upravo te teme izašle iz okvira kojima se bave samo „zeleni demonstranti“ u razvijenim zemljama i postale su nažalost gotovo najveći problem na nacionalnim i svjetskim agendama, postale su duboko političke i ekonomske teme.

Razlog tomu je svakako neadekvatno tretiranje i reduciranje ovih problema na samo stručnu ili samo naučnu razinu, daleko od javnosti i politike. A energija, klimatske promjene i zaštita okoliša nisu samo pitanje struke ili ličnog odnosa prema prirodi, nego su pitanje svijesti i odgovornosti kako pojedinca tako i zajednice. Upravo zbog ovih činjenica nastojimo u Bosni i Hercegovini javno tematizirati problematiku koja nastaje zbog neadekvatnog odnosa prema okolišu, posljedicama klimatskih promjena i energetskim resursima.

više »

Otpor destrukciji grada

Izvještaj

Prostor je jedan od osnovnih i najznačajnijih resursa. Odgovorno upravljanje prostorom zahtjeva dugoročno i pažljivo planiranje koje vodi računa o ograničenjima, stepenu i načinu eksploatacije, o strateškoj upotrebi, te o transgeneracijskoj održivosti. U suprotnom, lako se možemo zateći u situaciji u kojoj smo izgubili svaku mogućnost da razumno usmjeravamo opšti i urbani razvoj.

Autor/ka Alma Midžić, Boriša Mraović

Blok 7 TE Tuzla: Reakcija na odluku Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

Većina javnosti i struke su neugodno iznenađeni političkom odlukom da se 7. marta u Parlamentu FBiH izglasa Prijedlog Odluke o odobravanju Odluke o izdavanju garancije FBiH u korist izvozno-uvozne banke Kine za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Elektroprivreda d.d. Sarajevo kod izvozno-uvozne banke Kine za projekat izgradnje Bloka 7 – 450 MW TE Tuzla, bez obzira na upozorenja Energetske Zajednice, EU i lokalnih stručnjaka.

Autor/ka Sanela Klarić