Zapadni Balkan

Bosnian

Bosna i Hercegovina: Projekat destrukcije

Najnovija politička zbivanja pokazala su: Bosanska politička elita teško da je izvukla prave pouke iz razarajućeg rata. Sada je na potezu Međunarodna zajednica - inače bi uskoro mogla stajati pred krhotinama svoje politike na Balkanu.

Autor/ka Marion Kraske