Srebrenica

Srebrenica Genocide

IZVJEŠTAJ O NEGIRANJU GENOCIDA U SREBRENICI 2020

Published: 7 Juli 2020

Rijetko je kada i gdje, genocid bio normaliziran kao genocid nad Bošnjacima. To je proces koji je počeo istovremeno sa samim genocidom - ne samo rasprostranjenom kampanjom zataškavanja od strane njegovih počinilaca, već i retoričkim napadom i minimalizacijom koji je preuzela međunarodna zajednica.

Živjeti Srebrenicu

Živjeti Srebrenicu

Published: 13 Juli 2015
U četvrtak, 09. Jula 2015. U biblioteci Memorijalnog centra Potočari predstavljena je knjiga „Živjeti Srebrenicu“ autora Adnana Rondića. Knjiga je podijeljena na tri poglavlja, koja se mogu čitati svako za sebe, ali i u cjelini donose sveobuhvatnu sliku. Prvo poglavlje je zasnovano na Rondićevom medijskom djelovanju u Srebrenici i u vezi sa Srebrenicom, u kojem iznosi lične priče i iskustva ljudi s kojima se susretao. Drugo poglavlje dublje se fokusira na period počinjenja genocida. Treće poglavlje je sasvim lično i ono pokazuje koliko se autor suštinski posvećuje Srebrenici i koliko je Srebrenica tokom godina postala dio njega. Image credits