Pregled dosadašnjih ustavnih rasprava i izazovi za Bosnu i Hercegovinu

Fondacija Heinrich Böll, Fondacija Konrad Adenauer, Fondacija Friedrich Ebert, Fondacija Friedrich Naumann
Place of publication
Sarajevo, BiH
Date of Publication
2006
Number of Pages
38
Licence
All rights reserved.