Pregled dosadašnjih ustavnih rasprava i izazovi za Bosnu i Hercegovinu

Pregled dosadašnjih ustavnih rasprava i izazovi za Bosnu i Hercegovinu

Pregled dosadašnjih ustavnih rasprava i izazovi za Bosnu i Hercegovinu
12 decembar 2013 Autor/ica teksta komentirani sažetak: Prof. Dr. Otto Luchterhandt
Fondacija Heinrich Böll, Fondacija Konrad Adenauer, Fondacija Friedrich Ebert, Fondacija Friedrich Naumann
pdf
Mjesto objavljivanja: Sarajevo, BiH
Datum objavljivanja: 2006
Broj stranica: 38

0 komentari

Dodaj novi komentar

Dodaj novi komentar