O nama

Fondacija Heinrich Böll je u junu 1999. godine otvorila Regionalni ured u Sarajevu koji je zajedno sa uredima u Zagrebu i Beogradu svojim radom pokrivao Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i tadašnju Saveznu republiku Jugoslaviju (Srbija, Crna Gora i Kosovo). Sjedište Regionalnog ureda za Jugoistocnu Evropu se u maju 2006. godine premješta u Beograd pri cemu regionalna financijska koordinacija ostaje u Sarajevu.

Ured za Bosnu i Hercegovinu uspješno nastavlja svoj dalji rad u Sarajevu sa timom od deset saradnica i saradnika.

Osnovna podrucja djelovanja rada Fondacije Heinrich Böll, Ureda za Bosnu i Hercegovinu obuhvataju proces demokratizacije, politickog obrazovanja, zaštite okoliša i održivi razvoj. Naše aktivnosti realiziramo u saradnji sa našim partnerima u Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji koji su zainteresirani za aktivno ucešce u demokratizaciji društva, političko obrazovanje građana i građanki, jačanje demokratskog dijaloga, aktivan angažman u zaštiti okoliša te podizanje svijesti o značaju energetskih resursa i održivog razvoja.
Mi smo organizacija koja podržava i otvara javne forume i o aktuelnim i o marginaliziranim društveno-političkim temama, te omogućavamo povezivanje domaćih i međunarodnih aktera bliskih zelenim vrijednostima.

Fondacija

Fondacija Heinrich Böll je u junu 1999. godine otvorila Regionalni ured u Sarajevu koji je zajedno sa uredima u Zagrebu i Beogradu svojim radom pokrivao Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i tadašnju Saveznu republiku Jugoslaviju (Srbija, Crna Gora i Kosovo).

Ured u Sarajevu je danas nadležan za Bosnu i Hercegovinu i Sjevernu Makedoniju gdje sa timom od deset saradnica i saradnika uspješno nastavlja svoj rad.

više