Zeleni hidrogen_publikacija
publikacija

Zeleni hidrogen – važan element klimatski neutralne ekonomije i energetske nezavisnosti Evrope

For free

Kao članica Energetske zajednice, BiH se opredijelila za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine. Iako se čini da je 2050. godina daleko, za postizanje tako ambicioznog cilja, imajući u vidu postojeće stanje i trendove emisija i ponora stakleničkih gasova, nužno je intenzivno raditi na mjerama od kojih su mnoge do sad trebale biti djelimično ili potpuno provedene (na primjer uvođenje sistema plaćanja emisionih dozvola za emisije ugljen dioksida uz omogućavanje trgovanja tim dozvolama i iskorištavanje prikupljenih sredstava za pravednije podsticanje energije iz obnovljivih izvora energije, otpočinjanje pravedne tranzicije rudarskih područja i dr.) uz uvođenje novih tehnologija i modela biznisa u oblastima proizvodnje i korištenja energije. Hidrogen proizveden iz obnovljivih izvora (zeleni hidrogen) kao zamjena za fosilna goriva i sirovine u sektorima koje nije lako dekarbonizirati može doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih gasova i prije 2030., privrednom razvoju i postizanju klimatski neutralne ekonomije do 2050. Hidrogen iz obnovljivih izvora jedinstvena je prilika i za istraživanja i inovacije, te stvaranje ekonomskog rasta i radnih mjesta u cijelom lancu vrijednosti.

Product details
Date of Publication
June 2022
Publisher
Heinrich Böll Stiftung Sarajevo
Number of Pages
9
Licence
Table of contents

Sadržaj
Zeleni hidrogen – važan element klimatski neutralne ekonomije i energetske nezavisnosti Evrope ............. 1
Proizvodnja zelenog hidrogena ............. 2
Korištenje hidrogena ............. 4
Strategija Evropske unije za zeleni hidrogen ............. 6
Zeleni hidrogen – više Sunca i vjetra u BiH energetici ............. 7
Literatura ............. 9