Suzbijanje diskriminacije: uloga pravosuđa

Dosadašnja skromna praksa u primjeni Zakona o zabrani diskriminacije, te drugih zakona i normi koji se odnose na nelegitimnu diskriminaciju, kao i iskustva iz prakse u regiji ukazuje na potrebu za izradom analiza, tumačenja i komentara o primjeni adekvatnih pravnih normi i standarda. Zemlje nastale raspadom Jugoslavije dijele vrlo slično ili isto pravno naslijeđe i praksu, a u procesu približavanja ili ulaska u Evropsku uniju usklađivale su postojeće pravne norme ili su usvajale nove, tzv. evropske norme i standarde. Upravo ovo naslijeđe, različita dinamika i iskustva je bio jedan od razloga za to da publikaciju o analizi primjene sudske prakse predstavimo na primjerima i uz pomoć stručnjaka/inja i naučnika/ica iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, s nadom da će predstavljene analize i komentari pomoći svima onima koji će radi što boljeg obavljanja svog posla i rješavanja problema pomoć tražiti i među naslovima i materijalima poput ovoga. Suzbijanje diskriminacije: uloga pravosuđa

Product details
Date of Publication
Decembar 2018.
Publisher
Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Albaniju
Number of Pages
152
Licence
Language of publication
BHS
ISBN / DOI
978-9958-577-22-2
Table of contents

Razlikovanje, diskriminacija, (ne)pravda . . . . . . . . . . . . . . . 7
Istraživanje sudske prakse u području
antidiskriminacijske zaštite u Bosni i Hercegovini . . . . . . . 15
1. Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2. Tok istraživanja i utvrđeni podaci . . . . . . . . . . . . 18
3. Izabrani segmenti iz sudske prakse . . . . . . . . . . . 20
4. Zaključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Pravno-politički kontekst suzbijanja
diskriminacije u Bosni i Hercegovini . . . . . . . . . . . 51
I. Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
II. Ustavno-pravna zaštita od diskriminacije i status evropske
konvencije u odnosu na Ustav .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  53
III. Zakonska zaštita od diskriminacije . . . . . . . . . . . . 56
IV. Kratka analiza sudske prakse u predmetima diskriminacije . . . . 58
V. Zaključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Praksa sudova u Republici Srbiji u oblasti
antidiskriminacije: tri studije slučaja . . . . . . . . . . . 67
1. Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2. Slučaj rodne diskriminacije: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
protiv N. N. banke . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Sadr žaj
4
SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE: ULOGA PRAVOSUĐA
3. Slučaj govora mržnje: Gej strejt alijansa protiv Dragana
Markovića Palme .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  77
4. Slučaj diskriminacije u oblasti zapošljavanja: prekršajni postupak
protiv privrednog društva “G” . . . . . . . . . . . . . 84
5. Zaključne napomene .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  88
Socijalni i pravno-politički kontekst suzbijanja
diskriminacije u Republici Srbiji . . . . . . . . . . . . 89
1. Uvodne napomene . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2. Pravni i institucionalni okvir . . . . . . . . . . . . . 89
3. Socijalni kontekst diskriminacije u Srbiji .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  93
4. Zaključne napomene .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 109
Analiza sudske prakse u postupcima radi zaštite od
diskriminacije u Republici Hrvatskoj . . . . . . . . . . . 111
1. Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2. Građanski postupci vezani uz diskriminaciju .    .    .    .    .    .    .    .    . 112
3. Prekršajni postupci vezani uz diskriminaciju .    .    .    .    .    .    .    .    . 123
4. Zaključak .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 130
Sustav zaštite od diskriminacije u Hrvatskoj
s naglaskom na sudsku zaštitu . . . . . . . . . . . . 131
1. Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
2. Pravni okvir . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
3. Stanje u društvu – raširenost diskriminacije i nedostatno prijavljivanje . 134
4. Sudska zaštita od diskriminacije . . . . . . . . . . . . 137
5. Zaključak .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 141
O autoricama i autorima . . . . . . . . . . . . . . . 143
Dženana Hadžiomerović . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Mihaela Jovanović .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 144
Dijana Kesonja .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 144
Dr Nevena Petrušić .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 145
Tena Šimonović Einwalter . . . . . . . . . . . . . . . 145
Davor Trlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Srđan Dvornik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146