Pekinška deklaracija

Izvještaj

2020. godine se obilježava 25. godišnjica od Četvrte svjetske konferencije o ženama i usvajanja Pekinške deklaracije i platforme za akciju (1995), i 5 godina od usvajanja Agende o održivom razvoju 2030 i njenih Ciljeva održivog razvoja (SDG), od kojih se cilj broj 5 odnosi na rodnu ravnopravnost. U cijelom svijetu je naredna godina ključna za uspostavljanje i unapređenje rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena i djevojčica u svim oblastima.

Gender ravnopravnost
Teaser Image Caption
Gender ravnopravnost

Izvještaj o napretku izradila je Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Gender Centar Republike Srpske i Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu prikupljenih informacija nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, uz tehničku podršku kancelarije UN Women u Bosni i Hercegovini. Pregled napretka u provođenju Pekinške deklaracije i Platforme za akciju za Bosnu i Hercegovinu za period (2014-2019) izrađen je na osnovu UNCSW Uputstva, koji je dostavljen u vidu upitnika i ujedno daje osvrt na neke od najvažnijih postignuća u unaprijeđenju ravnopravnosti spolova i osnaživanju žena, korz donošenje antidiskriminacijskog zakonodavstva, provođenju Gender akcionog plana BiH i sektorskih akcijskih planova.