Priručnik za nastavnike/nastavnice u osnovnim školama u oblasti zagađenja i zaštite zraka

Radionice su koncipirane da traju 45 minuta do sat vremena i dešavaju se jednom sedmično. Zadnja lekcija predstavlja školski projekat izgradnje zelenog zida u prostorijama škole. Dokazano je da biljke pozitivno utiču na kvalitet unutarnjeg zraka, prvenstveno jer uzimaju CO2, a izbacuju oksigen procesom fotosinteze, upijaju čestice prašine, a dodatno i pozitivno utiču na raspoloženje, produktivnost i koncentraciju. Izgradnja zelenog zida predstavlja jedan od vrlo efikasnih vidova poboljšanja kvaliteta zraka kojeg djeca udišu u svojim učionicama.

Product details
Date of Publication
2017
Publisher
Green Council, hbs
Number of Pages
46
Licence
All rights reserved.
Language of publication
BHS
ISBN / DOI
978-9926-8106-4-1
Table of contents

Uvod                                                                                            9
Lekcija 1 - ZAGAĐENJE I ZAŠTITA ZRAKA                                    15
Lekcija 2 - INDEKS KVALITETA ZRAKA                                         23
Lekcija 3 - UTICAJ ZAGAĐENOG ZRAKA NA ZDRAVLJE                 25
Lekcija 4 - ORGANSKA ZDRAVA ISHRANA                                   28
Lekcija 5 - TEMPERATURNA INVERZIJA                                        32
Lekcija 6 - PRIRODNI MATERIJALI ILI IZVORI                                34
Lekcija 7 i 8 - RECIKLAŽA I PONOVNA UPOTREBA                       40
Lekcija 9 i 10 - IZGRADNJA ZELENOG ZIDA                                 42