50 nijansi bh. politike: Analiza rodne ravnopravnosti u političkim strankama u BiH

U periodu juli-oktobar, 2015.godine provedeno je istraživanje u cilju procjene rodne ravnopravnosti u politikama i djelovanju političkih stranaka u BiH, i to onih koje su osvojile najveći broj glasova na Općim izborima 2014.godine - SDP, DF, SDA, SBB, HDZ, HDZ 1990, SNSD i SDS. Kroz istraživanje su osim analiza programskih dokumenata i praksi stranaka, napravljeni i određeni zaključci i preporuke koji se mogu koristiti u procesima izmjene postojećih zakona, donošenja novih, te poticanja javnosti i stranaka vezano za pitanja rodne ravnopravnosti.