Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH

U sklopu dvogodišnjeg projekta „Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH“, financiranog od strane Europske unije a implementiranog od Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH, Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle i Fondacije Heinrich Böll u BiH, između ostalog su nastale brošure čiji je cilj podizanje svijesti šire bosansko-hercegovačke javnosti o trećoj generaciji ljudskih prava, tj. prava na čist okoliš i zdrav život.

Podrška Europske unije Fondaciji Heinrich Böll u jačanju treće generacije ljudskih prava
u Bosni i Hercegovini

Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, započela je sa projektom Europske unije u 2011. Godini.  Cilj ovog projekta je promoviranje i jačanje treće generacije ljudskih prava u BiH, tj. prava na zdrav život i okoliš. Fondacija je zajedno sa partnerima, Helsinškim komitetom za ljudska prava u BiH iz Sarajeva i Centrom za ekologiju i energiju iz Tuzle, u sklopu ovog projekta organizirala niz aktivnosti s fokusom na osnaživanje civilnog društva u Bosni i Hercegovini i njihovog djelovanja radi približavanja evropskim standardima u zaštiti okoliša.

Aktivnosti su bile usmjerene i na povećanje nivoa svijesti o okolišnim pravima, te poboljšanje mehanizama za monitoring i sistem ranog upozorenja zbog ugrožavanja prava na zdrav život i okoliš.

U posljednjih nekoliko godina Bosna i Hercegovina se suočava sa sve većom degradacijom okolišnih prava. Ovakvi i slični procesi ne dovode samo do povrede prava na zdrav i čist okoliš već u konačnici i prava na život. Upravo su to razlozi zašto je   Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerima Helsinški komitet za ljudska prava u BiH i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle započela  sa realizacijom  projekta, finansiranog od strane Europske unije, pod nazivom “Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH.” Cilj projekta je promoviranje i jačanje treće generacije ljudskih prava u BiH, tj. prava na zdrav život i okoliš. U  sklopu ovog  projekta, koji će trajati dvije godine, biće organiziran niz aktivnosti na području gradova Tuzla, Zenica, Livno, Bosanski Brod i Sarajevo, s fokusom na osnaživanje civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti će biti usmjerene i na povećanje nivoa svijesti građana BiH o okolišnim pravima, te poboljšanje monitoring mehanizama i sistema ranog upozorenja kako bi se spriječilo ugrožavanje prava na zdrav život i okoliš.

Brošure koje su nastale u sklopu projekta: