Ciljani trening za psihologe i psihologinje

Zbog poplava koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu, treningu održanom 17. i 18. maja 2014. godine, prisustovali_e su samo učesnici_ce su iz Kantona Sarajevo. Njih sedam je tokom dvodnevnog treninga radilo na temama koje se tiču spola, roda, seksualne orijentacije i rodnog identiteta, coming outa i tranzicije, stereotipa, predrasuda, diskriminacije, nasilja nad LGBT osobama, te specifičnostima svakodnevice, problemima i potrebama LGBT osoba. Učesnici_ce se imali_e priliku da o svim ovim temama čuju iz prve ruke i od samih LGBT osoba kroz Živu biblioteku, i da se upoznaju sa smjernicama za bolji rad sa lezbejkama, gej muškarcima, biseksualnim i transrodnim osobama u oblasti mentalnog zdravlja.