Ciljani trening za policijske službenike/službenice KS

Cilj ovog prvog u nizu od četiri ciljana treninga sa akterima_kama iz oblasti unutrašnjih poslova, pravde, obrazovanja i zdravstva jeste jačanje znanja i učešća u rješavanju LGBT pitanja kroz senzibilizaciju za probleme s kojima se suočavaju LGBT osobe u BiH i adresiranjem potrebe za potpunom provedbom standarda ljudskih prava LGBT osoba putem znanja koje je relevantno za oblast unutrašnjih poslova i rad policijskih službenika.

Treningu je prisustvovalo 21 policijskih službenika_ca koji su se upoznali sa specifičnostima krivičnih djela koja su počinjena zbog predrasuda na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta: uvod u LGBT terminologiju i upoznavanje s različitim identitetima unutar LGBT zajednice, coming out, nizak stepen prijavljivanja ovakvih krivičnih djela, zločin iz mržnje i rada sa žrtvama krivičnih djela, i koji su imali priliku da preispitaju vlastite predrasude koje bi mogle da predstavljaju prepreku u njihovom profesionalnom odnosu prema LGBT osobama, žrtvama krivičnih djela.