Okrugli sto II

04.12.2013 je u Banja Luci održan okrugli sto na temu „Nasilje i diskriminacija nad LGBT osobama  -iskustva iz regije i BiH“ koji se ticao trenutnog položaja i stanja ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji, Hrvatskoj i BiH.Okrugli sto je organizovan u okviru projekta "Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba", kojeg implementira Fondacija Heinrich Böll, ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno s partnerskim organizacijama: Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom Cure, a finansira Evropska unija.

Opšti cilj okruglog stola je bio otvaranje javnog prostora i dijaloga na temu ljudskih prava LGBT (lezbejki, gej, biseksualnih, transrodnih) osoba. 17 učesnika/ca tj. predstavnika/ca institucija, ljudskopravaških aktivista_ica/organizacija civilnog društva su nakon prezentacija imali priliku da diskutuju o nužnosti poštivanja prava LGBT osoba, te o mehanizmima za njihovu institucionalnu zaštitu.