Primjer Bosne i Hercegovine: Održivi koncept ili stranputice međunarodne zajednice?

Fondacija Heinrich Böll
Place of publication
Sarajevo, BiH
Date of Publication
2007
Number of Pages
308
Licence
All rights reserved.
Table of contents

S A D R @ A J
Uvod
9 Mirela Grünther-Đečević
Pozdravni govor
11 Nj. E. Christian Schwarz-Schilling
15 Nj. E. Michael Schmunk
1. UTICAJ MEĐUNARODNE ZAJEDNICE NA
POLITIČKI RAZVOJ BOSNE I HERCEGOVINE
Uvodno izlaganje
21 Nermina Šačić
Komentar
28 Nj. E. Christian Schwarz-Schilling
30 Zlatko Dizdarevi}
Diskusija
38 Du{anka Majkić
40 Miro Lazović
42 Senad Pećanin
44 Nurko Pobrić
45 Jerko Ivanković-Lijanović
Studija
47 Nermina Šačić: Međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini
- od decembra 1995. do marta 2007. - politološki uvidi
47 I. Uvod
48 II. Filozofija 'mirovnog procesa'
50 III. Etnostranački pluralizam - lažni politički pluralitet
52 IV. Kontroverze u praksi
56 V. Reforme u Bosni i Hercegovini vs. reforme u me|unarodnoj zajednici?
62 VI. Ocjena i analize
5
Sadržaj
2. PRAVNE REFORME U BOSNI I HERCEGOVINI I
UTICAJ MEĐUNARODNE ZAJEDNICE
Uvodno izlaganje
69 Manfred Dauster
Komentar
73 Zdravko Grebo
78 Nedim Ademović
Diskusija
83 Nurija Omerbašić
84 Mirsad Ćeman
84 Manfred Dauster
85 Manfred Dauster: Bilans djelovanja međunarodne zajednice u Bosni
i Hercegovini – od decembra 1995. do marta 2007. - pravni aspekti
85 I. Uvod
90 II. Bitni koraci na reformskom putu Bosne i Hercegovine kojim je
pečat dala međunarodna zajednica ili ih je sama donijela
101 III. Ocjena i perspektive
3. REFLEKSIJA PRISUTNOSTI MEĐUNARODNE ZAJEDNICE
U BOSANSKOHERCEGOVAČKOM DRUŠTVU
Uvodno izlaganje
111 Dino Abazović
Komentar
118 Nada Ler Sofronić
121 Đorđe Čekrlija
Diskusija
124 Tarik Haverić
126 Zdravko Grebo
128 Tarik Haveri}
129 Zlatko Hadžidedić
130 Dino Abazović
133 Dino Abazović: O međubilansu učinka rada međunarodne zajednice
u Bosni i Hercegovini – od decembra 1995. do marta 2007. -
sociološki aspekti
133 I. Uvod
136 II. Šta je sve pošlo krivo?
139 III. Demokratiziranje nedemokratskim snagama i (ne)civilno društvo!?
143 IV. Zaključna razmatranja
Završna riječ
147 Dragoslav Dedović
149 Zaključci i preporuke
151 Kratke biografije autora studija
155 Examples of Bosnia and Herzegovina:
Sustainable Concepts or Lost Ways of the International Community?