Rezultati istraživanja o položaju LGBT osoba u sektoru zdravstva u BiH