Rezultati istraživanja o položaju LGBT osoba u sektoru zdravstva u BiH

Rezultati istraživanja o položaju LGBT osoba u sektoru zdravstva u BiH

10 decembar 2013
Fondacija Heinrich Böll
pdf
Datum objavljivanja: Novembar 2013
Broj stranica: 2

0 komentari

Dodaj novi komentar

Dodaj novi komentar