Rezultati istraživanja o položaju LGBT osoba u sektoru unutrašnjih poslova u BiH