Rezultati istraživanja o položaju LGBT osoba u sektoru pravosuđa u BiH