Rezultati istraživanja o položaju LGBT osoba u sektoru obrazovanja u BiH