Rezultati istraživanja o položaju LGBT osoba u kontekstu političkih partija u BiH