printana medijska kampanja

U sklopu projekta „Coming out! Zagovaranje zaštite prava LGBT osoba“ kojeg implementira Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, a kojeg financira Evropska unija, nastala je printana medijska kampanja koja između ostalog ima za cilj da izvještava o kršenju ljudskih prava, tj. prava LGBT osoba kao i da podiže svijest o važnosti poštivanja ljudskih prava. U sklopu pomenute kampanje je nastalo sljedeće:

Vizuelna kampanja Dnevni Avaz
Maj 2014

Članak DANI "Brada nije greška!"
Maj 2014

Članak DANI "Ljubav ne bira..."
April 2014

Članak DANI Svi koji vas vole voljet ce vas i dalje
Mart 2014

Poster za policijske stanice "Policija je tu da štiti sve osobe"
Februar 2014

Članak DANI "Ko smo mi da sudimo drugima?"
Januar 2014

Članak Nezavisne novine (Diskriminacija LGBT osoba na radnom mjestu)
Januar 2014

Članak DANI (Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Zdravstvo)
pdf, Januar 2014

Vizuelna kampanja
Decembar 2013

Rezultati ispitivanja javnog mnijenja o stavovima prema homoseksualnosti i transrodnosti u BiH
Letak, Decembar 2013 (pdf, 2 str., 980 kB)

Jednaka zaštita za različitost - priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava LGBT osoba za policijske djelatnike_ce
Priručnik, Novembar 2013 (pdf, 86 str., 678 kB)

Rezultati istraživanja o položaju LGBT osoba u sektoru zdravstva u BiH
Letak, Novembar 2013 (PDF, 2 str., 1,74 MB)

Članak DANI (Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Obrazovanje)
Novembar 2013 (pdf)

Članak DANI (Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Političke partije)
Novembar 2013 (pdf)

Članak DANI (Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Unutrašnji poslovi)
Oktobar 2013 (pdf)

Rezultati istraživanja o položaju LGBT osoba u kontekstu političkih partija u BiH
Letak, Septembar 2013 (PDF, 2 str., 1,47 MB)

Rezultati istraživanja o položaju LGBT osoba u sektoru unutrašnjih poslova u BiH
Letak, Septembar 2013 (PDF, 2 str., 1,49 MB)

Rezultati istraživanja o položaju LGBT osoba u sektoru obrazovanja u BiH
Letak, Septembar 2013 (PDF, 2 str., 1,48 MB)

Članak DANI (Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe)
Avgust 2013 (pdf)

Rezultati istraživanja o položaju LGBT osoba u sektoru pravosuđa u BiH
Letak, Avgust 2013 (PDF, 2 str., 977 kB)

Sve što trebate znati o homoseksualnosti i biseksualnosti
Brošura, Juli 2013 (PDF, 2 str., 556 kB, bhs)