agenda Magazin

agenda 5: EU-integracije

Teme: uticaj EU-integracija na promjene u post-jugoslavenskim zemljama. Zelena politika i odnosi prema prostoru. Aktualna dešavanja u regionu.

 

PDF, 24 str., 2,97 MB

agenda 4: Prostor

Kroz njega se prelama mnogo ekoloških, ali i društvenih i političkih problema.
'Zelena politika' i razmišljanja da li ju je – i kako – moguće situirati u političke prostore zemalja regije.

 

PDF, 28 str., 1,94 MB

agenda 1: agenda za krizna i kritična vremena

Svijest o još nedovoljno vidljivoj, potencijalnoj krizi mogla bi biti gurnuta u stranu sadašnjom akutnom ekonomskom krizom. Ali alternative ima. U krizi se pokazuje da se dosadašnji način postupanja ne može održati, pa zašto ne odabrati ono što će ujedno minimalizirati ekologijske rizike?

PDF, 20 str.,1,25 MB