Marie Wittenius
politologinja

Marie Wittenius je politologinja s diplomama iz europskih studija i međunarodnih studija/studija mira i sukoba. Trenutno radi kao naučna saradnica na Opservatoriju za društvenopolitički razvoj u Evropi. U sklopu svog rada analizira aktualna društveno-politička kretanja na europskoj razini i trenutno se fokusira na antigender pokret u Europi i politiku jednakosti, posebice prava LGBTIQ* osoba.

Contributions: