agenda - magazin za Jugoistočnu Evropu

sva izdanja

agenda 5: EU-integracije

Teme: uticaj EU-integracija na promjene u post-jugoslavenskim zemljama. Zelena politika i odnosi prema prostoru. Aktualna dešavanja u regionu.

 

PDF, 24 str., 2,97 MB

agenda 4: Prostor

Kroz njega se prelama mnogo ekoloških, ali i društvenih i političkih problema.
'Zelena politika' i razmišljanja da li ju je – i kako – moguće situirati u političke prostore zemalja regije.

 

PDF, 28 str., 1,94 MB

agenda 1: agenda za krizna i kritična vremena

Svijest o još nedovoljno vidljivoj, potencijalnoj krizi mogla bi biti gurnuta u stranu sadašnjom akutnom ekonomskom krizom. Ali alternative ima. U krizi se pokazuje da se dosadašnji način postupanja ne može održati, pa zašto ne odabrati ono što će ujedno minimalizirati ekologijske rizike?

PDF, 20 str.,1,25 MB

Publikacije

Ovdje ćete naći pregled objavljenih publikacija Fondacije Heinrich Böll i njenih partnera/partnerica za download