Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i početak Globalne kampanje 16 dana aktivizma!

Povodom 25.11. - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i početka Globalne kampanje 16 dana aktivizma, Fondacija CURE organiziraju uličnu akciju pod nazivom 

Odlučne cure dižu glas protiv ratova, femicida i nasilja!“

Vrijeme čitanja: 3 minutes
Kampanja protiv nasilja nad ženama
Teaser Image Caption
kampanja Fondacije CURE - bilbord Marijin dvor

Fondacija CURE organizuje uličnu akciju povodom 25.11. - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i početka Globalne kampanje 16 dana aktivizma!

Odlučne cure dižu glas protiv ratova, femicida i nasilja!“

Uličnom akcijom pod nazivom „Odlučne cure dižu glas protiv ratova, femicida i nasilja!“ želimo skrenuti pažnju na žrtve femicida (ubistva žena)  i na nasilje nad ženama koje se dešava svake sekunde na planeti i koje nerijetko završava ubistvom. Žrtve femicida imaju sličnu sudbinu, a to je da su do smrti bile zlostavljane i izložene različitim oblicima nasilja.

U periodu od 01. 01. 2022. godine do 13. 11. 2022. godine ubijeno je 11 žena, dok je u periodu od 13. 11. 2022. do 16. 11. 2023. ubijeno 8 žena, a do ovih podataka Fondacija CURE došla je na osnovu zabilježenih medijskih izvještaja, izvještaja Federalnog zavoda za statistiku i izvještaja  organizacija/skloništa  koji pružaju direktnu podršku ženama. Ne znamo koliko slučajeva ubistava žena nije zabilježeno u medijskim izvještajima jer BiH još uvijek nema zvanične ujedinjene statistike o slučajevima femicida.

U 2023. godini, suočene/i smo sa neefikasnim sistemom u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju slučajevi nasilja i femicida nad ženama i djevojčicama.

Globalno, ratovi i recesija su nas zahvatili, a svjetski lideri se ponašaju kao da ljudski životi nemaju vrijednost ili ne shvataju da nakon smrti nema povratka. Od početka prošle godine, stalno smo okruženi/e ratovima i dok se započeti ratovi ne zaustavljaju, novi započinju.

Mi, mirovne aktivistkinje, ne prestajemo usmjeravati pažnju na važnost i hitnost zaustavljanja svih oružanih sukoba kako bi svako ljudsko biće imalo osnovno pravo na život. Rat nesrazmjerno pogađa žene i djevojčice, kako kratkoročno tako i dugoročno.

Vrijeme je da konačno svi/e ustanemo protiv ratova, femicida i nasilja. Vrijeme je da svjetski lideri stanu u zaštitu života, prava i sloboda ljudi. Vrijeme je da Bosna i Hercegovina usvoji mjere utemeljene na dokazima kako bi se zaštitile žene i djevojčice!

Solidarnost nema granica: Odlučno protiv ratova, femicida i nasilja!

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte Medinu Mujić na broj telefona + 387 61 824 199 ili pišite na E-mail medina@fondacijacure.org

Dobrodošli/e!

Fondacija CURE