Analiza zakonskih izmjena u odnosu na sprečavanje daljnje izgradnje MHE u BiH
analiza

Analiza zakonskih izmjena u odnosu na sprečavanje daljnje izgradnje MHE u BiH

For free

BiH ima ukupno 244 rijeke, što znači da bi se izgradnjom više od 500 planiranih malih hidroelektrana efektivno sve rijeke u državi koristile u komercijalne svrhe (Bučinski, 2017). Dovoljno je samo pogledati fotografije suhih korita i jasno je da nema uslova za život biljaka i životinja koje zavise od vode – jer voda je život.

Product details
Date of Publication
Septembar 2022
Publisher
Heinrich Böll Stiftung Sarajevo
Number of Pages
40
Licence
Language of publication
BHS
Table of contents

Sadržaj
Lista skraćenica i pojmova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sažetak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Poglavlje 1.
UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1. Izjava o istraživačkom problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2. Svrha analize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3. Istraživačka pitanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4. Značaj analize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.5. Dizajn i metode istraživanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Poglavlje 2.
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    10
2.1. Tehnologije obnovljivih izvora energije . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2. Male hidroelektrane .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11
2.3. Podsticanje hidroenergetskog cunamija u BiH .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 13

Poglavlje 3.
ZAKONSKE IZMJENE – SPREČAVANJE
DALJNJE IZGRADNJE MHE U BIH . . . . . . . . . . . . 14
3.1. Moratorij na mHE u Federaciji BiH . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.2. Moratorij na mHE u Republici Srpskoj . . . . . . . . . . . . . . 25
3.3. Zapažanja članica Koalicije za zaštitu rijeka BiH u odnosu na zajedničke aktivnosti sprečavanja daljnje izgradnje mHE u BiH .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 27

Poglavlje 4.
PREPORUKE I ZAKLJUČCI . . . . . . . . . . . . . . 29
Bibliografija .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 31
Dodatak A
Upitnik: Zaustavljanje daljnje izgradnje mHE u BiH .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 33