Istraživačka mreža Rod i politika u jugoistočnoj Evropi (GenPolSEE)

Poziv za prijave

Pozivamo feminističke istraživačice/istraživače, zaposlene na univerzitetima, istraživačkim institutima, think tankovima i istraživačkim NVO-ima, kao i nezavisne istraživačice/istraživače, koje/i imaju min. MA diplomu, koji dolaze iz Albanije, BiH, Crne Gore, Kosova, Severne Makedonije i Srbije da se pridruže GenPolSEE mreži. Ohrabrujemo naročito muškarce istraživače kao i istraživačice/istraživače iz manjinskih i manje zastupljenih zajednica da se prijave na ovaj poziv. Svoje interesovanje možete iskazati tako što ćete poslati email sa biografijom (sa listom publikacija) i motivacionim pismom, na engleskom jeziku, u prilogu. Motivaciono pismo, ne duže od jedne stranice, treba da objasni vašu motivaciju, očekivanja i kako možete doprineti mreži. Svoje prijave pošaljite najkasnije do 15. avgusta 2022. 

Istraživačka mreža Rod i politika u jugoistočnoj Evropi (GenPolSEE)
Teaser Image Caption
Istraživačka mreža Rod i politika u jugoistočnoj Evropi (GenPolSEE)

Pozivamo feminističke istraživačice/istraživače, zaposlene na univerzitetima, istraživačkim institutima, think tankovima i istraživačkim NVO-ima, kao i nezavisne istraživačice/istraživače, koje/i imaju min. MA diplomu, koji dolaze iz Albanije, BiH, Crne Gore, Kosova, Severne Makedonije i Srbije da se pridruže GenPolSEE mreži. Ohrabrujemo naročito muškarce istraživače kao i istraživačice/istraživače iz manjinskih i manje zastupljenih zajednica da se prijave na ovaj poziv. Svoje interesovanje možete iskazati tako što ćete poslati email sa biografijom (sa listom publikacija) i motivacionim pismom, na engleskom jeziku, u prilogu. Motivaciono pismo, ne duže od jedne stranice, treba da objasni vašu motivaciju, očekivanja i kako možete doprineti mreži. Svoje prijave pošaljite najkasnije do 15. avgusta 2022. 

Osnivački sastanak GenPolSEE mreže održaće se 2. i 3. novembra 2022. u Beogradu. Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Institut društvenih nauka iz Beograda organizatori su osnivačkog sastanka. U okviru Osnivačkog sastanka, planiran je tematski, radni dan, kao i radionica strateškog planiranja za mrežu drugog dana sastanka. Detalje ćemo podeliti sa odabranim učesnicama/učesnicima. Osnivački sastanak održaće se uz podršku Global Unit for Feminism and Gender Democracy (Heinrich Boll Stiftung).

Za detaljne informacije kliknite ovdje