Global Feminist Pitch

Smanjen prostor za djelovanje, porast nacionalizma i autoritarizma, kao i antifeministička i desničarska populistička retorika utiču na rad organizacija i pojedinaca koji su aktivni/e u feminističkom i rodno-političkom polju. Crnkinje, žene autohtonog porijekla, žene s invaliditetom, žene bez deklarisane  seksualne orijentacije ili rodnog identiteta i druge marginalizirane skupine su i dalje u nepovoljnom položaju i/ili kriminalizirane od strane društva i zakonima njihovih zemalja. Diskriminacija obično ima trajan učinak na sva područja života - obrazovanje, posao, porodični život, zdravlje - i može dovesti do raznih izazova. Feministkinje širom svijeta odgovorile su na ove izazove mobilizacijom i solidarnošću.

Više informacija (na engleskom jeziku)

Global Feminist Pitch
Teaser Image Caption
Global Feminist Pitch

Globalni feministički pitch želi feministkinjama s Globalnog juga i (Jugo)Istočne Evrope pružiti priliku da naglasi te pokrete, kao i njihovu intersekcionalnu i međugeneracijsku prirodu. U Globalnom feminističkom Pitch-u 2022, deset feministica dobit će priliku da mapira i piše o feminističkom pokretu u njihovim regijama u formatu kojeg one same odaberu (eseji, dokumenti, izvještaji, članci ili studije slučaja). U tom procesu će ih podržati Globalna jedinica za feminizam i rodnu demokratiju HBS-a kroz radionice i konsultacije. Djela će biti objavljena u publikaciji o feminističkoj mobilizaciji na Globalnom jugu i (Jugo)Istočnoj Evropi do kraja 2022. Ova publikacija će dati značajan doprinos globalnoj raspravi, dopunit će postojeći diskurs i pružiti feministkinjama, aktivisticama, raznim organizacijama i donatorima s ključnim informacijama o uspješnim feminističkim pokretima koji su značajan za feministički narativ.

Više informacija:

Heinrich-Böll-Stiftung e.V.
Merima Šišić (she/her)
Global Unit for Feminism and Gender Democracy | Programme Coordinator
Gajev trg 2 | 71 000 Sarajevo | Bosnia and Hercegovina