Poplava, zemljotres, smog
Analiza

POPLAVA, zemljotres, smog: prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću

ZBORNIK RADOVA Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
For free

Razmjena iskustava među historičarima i njihov javni angažman bio je orijentiran
na objašnjavanja kako se u prošlosti svijet suočavao sa epidemijama, zdravstvenim problemima i slično, a stručni portali su počeli intenzivno predstavljati kolegice i
kolege historičare koji se bave temama iz historije zdravstva i socijalne zaštite. Drugim riječima, „velike historiografske teme“ i njihovi nosioci, zamijenjene su onim manje popularnim, ali, pokazalo se, izuzetno značajnim. Iz tog uvjerenja objavljujemo ovu knjigu, znajući da može biti korisna kako akademskoj, tako i široj javnosti.
O značaju tema koje prezentiramo u ovom zborniku možda najbolje govore pozitivne reakcije stručne publike u Bosni i Hercegovini i šire, a koje smo evidentirali u protekle skoro tri godine od kada je štampano prvo izdanje.
Knjiga je doživjela nekoliko veoma posjećenih promocija u Bosni i Hercegovini, predstavljena je na Kliofestu u Hrvatskoj i History Festu u Bosni i Hercegovini, napisano je više veoma afirmativnih prikaza, a njeno online izdanje distribuirano je putem različtih akademskih online platformi.
Rekli bismo, dovoljno argumenata i ohrabrenja da knjigu učinimo dostpunom ponovo u novom formatu.
Opredjeljenje Fondacije Heinrich Bӧll da finansijski omogući objavljivanje drugog izdanja ohrabrilo nas je kao autore da u kratkom roku dotjeramo, korigiramo
i dopunimo naše tekstove s ciljem njihova unaprjeđenja.
Novi format u kojem objavljujemo ovaj zbornik rezultat je želje da naše zajedničke aktivnosti i napor u realizaciji projekta „Historiografija i nacionalizam“ uvežemo u prepoznatljivu formu kako u vizuelnom identitetu knjige, tako i u izboru tema kojim se želimo baviti. Vjerujemo da će time naš napor jednom biti prepoznat kao  nastojanje da se prošire vidici bosanskohercegovačke historiografije i da se mlađim generacijama historičara ostavi u nasljeđe još jedan horizont, po mogućnosti drugačiji od dominantnih historiografskih tema i narativa.

Product details
Date of Publication
2020
Publisher
UMHIS
Number of Pages
284
Licence
Language of publication
bhs; English
ISBN / DOI
ISBN 978-9926-477-02-8
Table of contents

PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU.......................................................................................7
PREDGOVOR.......................................................................................................................... 11
Amir Duranović
POPLAVA, ZEMLJOTRES, SMOG:
PRILOZI EKOHISTORIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 20. STOLJEĆU..........................13
Enes S. Omerović
VELIKE POPLAVE U BOSNI I HERCEGOVINI (1918-1941) ........................................ 27
Vera Katz
POPLAVE U BOSNI I HERCEGOVINI
POSLJEDICE I POKUŠAJI ZAŠTITE (1965-1976)........................................................ 101
Aida Ličina Ramić
„OD EKOLOŠKE KATASTROFE DO OLIMPIJSKOG GRADA“
SARAJEVO 1971-1984. ...................................................................................................155
Dino Dupanović
POLITIČKE POSLJEDICE ZEMLJOTRESA
U BOSANSKOJ KRAJINI 1969. GODINE.......................................................................205
O AUTORIMA......................................................................................................................277

Files
Poplave i zemljotresi_web.pdf