Stravični uslovi u zbjegličkom kampu u BiH: "Mi nismo životinje!"

Izvještaj

U blizini Bihaća je na zahtjev lokalnih vlasti u junu 2019. smješteno više stotina izbjeglica – Vučjak je pjeskovit teren bez struje, bez vode. Scveni krst/križ očajnički pokušava da osigura minimum potrebne opskrbe.

UN je ovo mjesto već klasificirao kao potpuno neadekvatno za smještaj izbjeglica, jer lokacija je od velikog rizika po zdravlje zbog isparenja velikih količina otpada koja se kriju ispod površine. Sada je na EU da se uhvati u koštac sa ovim nehumanim stanjem.

Pogledajte foto galeriju.