Pravda i nepravda na Balkanu

Izvještaj

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je 2017. završio pravosudni rad i ostavlja za sobom poglavlje koje je smjernica za međunarodno pravo. Na panel diskusiji 14. marta 2018. smo postavili pitanje o ostavštini Suda za ratne zločine.

Koji zaključak možemo povući 25 godina nakon osnivanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju? Da li je Haški tribunal dao doprinos za prevazilaženje posljedica rata? Na panel diskusiji u martu smo tražili odgovore. Za ivještaje, snimke i više informacija kliknite ovdje (stranica je na njemačkom jeziku).