Mediji i shrinking space u BiH: utišani alternativni glasovi

Download

Please select a file format.

pdf pdf

Fondacija Heinrich Böll predstavalja studiju "Mediji i shrinking space u BiH: utišani alternativni glasovi" autorica prof. dr. Lejle Turčilo i doc. dr. Belme Buljubašić. Ovo istraživanje predstavlja svojevrsni nastavak prošlogodišnje publikacije Shrinking Spaces in the Western Balkans, koja govori o globalnom fenomenu sužavanja prostora djelovanja aktera civilnog društva. Ovaj put se fokusiramo na manifestacije pomenutog fenomena u domenu medija.

Product details
Date of Publication
2017
Publisher
Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Albaniju
Number of Pages
105
Licence
Language of publication
BHS
ISBN / DOI
978-9958-577-21-5
Table of contents

METODOLOŠKO-KONCEPCIJSKI OKVIR (cilj, hipoteze i metode istraživanja) . . . 5
SHRINKING SPACE U BOSNI I HERCEGOVINI (kontekst i dosadašnja istraživanja) . 9
MEDIJSKA SCENA U BIH (stanje i perspektive) . . . . . . . . . . . . 13
KLJUČNI NALAZI ISTRAŽIVANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zakonska regulativa medija u Bosni i Hercegovini . . . . . . . . . . . . 21
Politički pritisci na medije i novinare/ke . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ekonomski pritisci na medije i industrija oglašavanja . . . . . . . . . . . 36
Socioekonomski položaj novinara/ki . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Javni servis u BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Uloga međunarodnih donatora i mediji u BiH . . . . . . . . . . . . . 55
Etički standardi i profesionalno novinarstvo . . . . . . . . . . . . . . 62
Medijska pismenost publike u BiH . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I PREPORUKE . . . . . . . . . . . . . 75
IZVORI/LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
PRILOZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Lista pitanja za intervju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Kodni list intervjua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
IZVODI IZ RECENZIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
BIOGRAFIJE AUTORICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99