Energetsko siromaštvo u Bosni i Hercegovini

Product details
Date of Publication
Juni 2017
Publisher
CeeTz, hbs
Number of Pages
35
Licence
All rights reserved
Language of publication
BHS
Table of contents

1. UVOD                                                                                                    1

2  ŠTA JE ENERGETSKO SIROMAŠTVO?  2

    2.1. Koje su ugrožene grupe?                                                                4
    2.2. Siromaštvo prema tipu domaćinstva                                               5
    2.3.   Uzroci, znakovi i posljedice energetskog siromaštva                    5

3. POTROŠNJA ENERGIJE U BiH                                                                    8

4. REZULTATI ANKETE O POTROŠNJI ENERGIJE
U DOMAĆINSTVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI                                              10

5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA O ENERGETSKOM
SIROMAŠTVU U GRADU TUZLA 13

   5.1. Rezultati istraživanja u zatečenoj situaciji                                         13
   5.2. Socio-ekonomsko stanje, zdravstvena obilježja                                15
   5.3. Savjetovanje i uštede                                                                        17

  6. MOGUĆI ODGOVORI NA ENERGETSKO SIROMAŠTVO                              20

      6.1. EU iskustva u oblasti energetskog siromaštva                                 22
      6.2. BIH iskustva u oblasti energetskog siromaštva                                23

7. MJERE I PREPORUKE                                                                                  28

8. LITERATURA                                                                                            30