50 nijansi bh. politike: Analiza rodne ravnopravnosti u političkim strankama u BiH

U periodu juli-oktobar, 2015.godine provedeno je istraživanje u cilju procjene rodne ravnopravnosti u politikama i djelovanju političkih stranaka u BiH, i to onih koje su osvojile najveći broj glasova na Općim izborima 2014.godine - SDP, DF, SDA, SBB, HDZ, HDZ 1990, SNSD i SDS. Kroz istraživanje su osim analiza programskih dokumenata i praksi stranaka, napravljeni i određeni zaključci i preporuke koji se mogu koristiti u procesima izmjene postojećih zakona, donošenja novih, te poticanja javnosti i stranaka vezano za pitanja rodne ravnopravnosti.

Product details
Date of Publication
2015
Publisher
Udruženje Infohouse
Number of Pages
21
Licence
All rights reserved
Language of publication
B/H/S
Table of contents

1. SAŽETAK 1
2. UVOD 4
3. METODOLOGIJA 5
4. MEĐUNARODNI STANDARDI, DOKUMENTI I PREPORUKE 6
5. MEĐUNARODNA ISKUSTVA 8
6. ZAKONODAVNI OKVIR U BIH 10
7. GLAVNI NALAZI 13
7.1. Rodna ravnopravnost u osnovnim aktima stranke 13
7.2. Korištenje rodno osjetljivog jezika 14
7.3. Posebne mjere za osiguravanje rodne ravnopravnosti
unutar stranke 15
7.4. Struktura najviših tijela stranke 16
7.5. Ženske grupe u okviru stranke 18
7.6. Učešće žena u zakonodavnim predstavničkim tijelima 20
7.7. Učešće žena u izvršnoj vlasti 21
8. SAŽETAK NALAZA ISTRAŽIVANJA MIŠLJENJA/STAVOVA
ČLANOVA/ICA STRANAKA U FOKUS GRUPAMA 23
8.1. Opći nalazi 24 9. ZAKLJUČCI 26
10. PREPORUKE 27
11. PRILOG 29