Zaključci sa završne konferencije “Čistim zrakom do pozitivnih klimatskih promjena“

Na konferenciji je u prisustvu oko 60  predstavnika kantonalnih i općinskih istitucija, biznis sektora, OCD i medija  prezentiran dokument u kojem je analizirano stanje zagađenja zraka u Tuzlanskom regionu, uticaj zagađenja zraka na zdravlje ljudi, posljedice klimatskih ekstrema u Tuzlanskom kantonu i iskustva u pripremi, usvajanju i implementaciji Akcionih planova energetski održivog razvoja u opšini Gradiška i Gradu Tuzla.

Zaključci konferencije su:

  1. Zrak u Tuzli i okolini je zagađen i ovaj problem nije moguće lako riješiti,  zato je potrebno hitno raditi na dugoročnim i kratkoročnim preventivnim mjerama smanjenja izvora zagađenja zraka.
  2. U cilju bržeg i konkretnijeg djelovanja u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka dogovoreno je da će se u izradu Plana interventnih mjera uključiti stručnjaci iz različitih oblasti kako bi se napravio realan i provodiv plan koji bi predstavljao sigurnost za građane.
  3. Veoma je važno da se sredstva koja se prikupe po osnovu zagađenja zraka namjenski troše.
  4. Pošto su prisutne velike količine SO2 u zraku važna informacija je da je Termoelektrana Tuzla krenula sa aktivnostima oko uvođenja odsumporavanja na bloku 5 i bloku 6. Očekuje se završetak ovih aktivnosti do kraja 2017. godine.
  5. Dobro je da Grad Tuzla planira nastaviti aktivno raditi na proširenju mreže centralnog grijanja, jer će to smanjiti emisije iz individualnih ložišta.
  6. Priprema, usvajanje i implementacija SEAP-a je ono što općine mogu raditi na lokalnom nivou  u cilju smanjenja njihovog uticaja na zagađenje zraka, zato je važno da ostale općine prepoznaju značaj SEAP-a i da krenu u njegovu pripremu i usvajanje.
  7. Predstavnicima privrednog sektora se predlaže da se blagovremno pripreme kako bi za vrijeme prekomjernog zagađenja zraka mogli koristi energente koji manje zagađuju zrak ili da smanje svoju proizvodnju.
  8. Građani se pozivaju da u periodu prekomjernog zagađenja umjesto mrkog uglja koriste lignit ili drvo i da se ne voze automobilima nego da koriste javni prevoz.

 

Tuzla, 26.11.2014.