Trening za novinare/ke i studente/ice novinarstva

Sarajevski otvoreni centar je, u okviru projekta Coming Out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba koji finansira Evropska Unija, u saradnji sa partnerskim organizacijama Fondacijom Heinrich Boell, Ured u BiH i Fondacijom CURE, uspješno organizovao trening Prevazilaženjejezika straha – Uloga medija u afirmaciji prava LGBT (lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih) osoba. Na treningu, održanom 22. i 23. februara 2014. godine u Konjicu učestvovalo je 15 studenata_ica novinarstva i novinara_ki iz cijele Bosne i Hercegovine.

Cilj ovog treninga je ohrabrivanje boljeg razumijevanja o izazovima na koje se nailazi u izvještavanju o LGBT osobama i temama. Studenti_ce novinarstva i novinari_ke su imali_e priliku da nauče više o ulozi medija u (ne)afirmaciji prava LGBT osoba i senzibilizaciji javnosti, diskursima marginalizacije LGBT osoba koje mediji iniciraju ili kreiraju svojim sadržajima, kroz praktičan i interaktivan rad sa facilitatorima_cama iz BiH i regije, medijskim ekspertima_cama i LGBT aktivistima_cama. Tokom treninga, učesnicima_cama  je predstavljena i medijska analiza Ka pozitivnim praksama: Izvještavanje medija u 2013. godini o LGBT temama u Bosni i Hercegovini.