Građani/ke u kolektivističkoj ideologiji: sociološko-pravna analiza položaja “Ostalih” u Bosni i Hercegovini

Product details
Date of Publication
2013
Publisher
Centar za političke studije (CPS)
Number of Pages
82
Licence
All rights reserved
Table of contents
PREDGOVOR 7
UVOD 9
1. USTAVNOPRAVNI ASPEKTI POLOŽAJA OSTALIH U BOSNI I HERCEGOVINI 11
1.1. Pojam Ostali/e 11
1.2. Odnos individualnih i kolektivnih prava 15
1.3. Ustavnopravni položaj Ostalih u odnosu
na položaj konstitutivnih naroda 18
1.4. Ko je nosilac suvereniteta u Bosni i Hercegovini? 23
2.1. Politička klima u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini 27
2. POLITIČKE IMPLIKACIJE USTAVNOPRAVNOG POLOŽAJA
OSTALIH U BOSNI I HERCEGOVINI: Isključivanje Ostalih
iz procesa političkog odlučivanja 27
2.2. Procesi političkog odlučivanja na državnom nivou 31
2.3. Zaštita vitalnog nacionalnog interesa 33
2.4. Politizacija ustavnog sudstva 36
2.5. Procesi političkog odlučivanja na entitetskom nivou:
Federacija Bosne i Hercegovine 37
2.6. Procesi političkog odlučivanja na entitetskom nivou:
Republika Srpska 42
2.7. Procesi političkog odlučivanja u Brčko distriktu 43
2.8. Stavovi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i
Evropskog suda za ljudska prava vezano uz nemogućnost
potpunog političkog učešća Ostalih u Bosni i Hercegovini 45
2.9. Predlagane ustavne promjene u kontekstu Ostalih/ostalih 49
3. SOCIOLOŠKA ANALIZA KATEGORIJE OSTALIH I PITANJE
(N E)MOGUĆNOSTI DEFINISANJA KOLEKTIVNIH PRAVA OSTALIH 51
3.1. Konstruisanje etnonacionalnih identiteta u Bosni i Hercegovini 51
3.2. (Ne)mogućnosti definisanja zajedničkog interesa Ostalih 53
3.3. Etničke podjele i socijalne isključenosti 56
3.4. (Ne)mogućnost društvene promjene 59
ZAKLJUČCI I PREPORUKE 63
BIBLIOGRAFIJA 67
RECENZIJE 77
BIOGRAFIJE AUTORICA 81