Elektronska medijska kampanja

U sklopu projekta „Coming out! Zagovaranje zaštite prava LGBT osoba“ kojeg implementira Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, a kojeg financira Evropska unija, nastala je elektronska medijska kampanja koja između ostalog ima za cilj da izvještava o kršenju ljudskih prava, tj. prava LGBT osoba kao i da podiže svijest o važnosti poštivanja ljudskih prava. U sklopu pomenute kampanje je nastalo sljedeće:

TV emisije:

Slobodna Evropa

http://www.slobodnaevropa.org/media/video/26659642.html#relatedInfoContainer

efm-Radio:

Radio emisija na efm radiju Jednaka prava za sve! (diskriminacija nad LGBT osobama), Februar 2014

Radio emisija na efm radiju Izlazak iz nevidljivosti, Mart 2014

Radio emisija na efm radiju Podrška u zaštiti od diskriminacije, April 2014

Radio emisija na efm radiju Dan Evrope, Maj 2014

Radio emisija na efm radiju Parade ponosa, Juni 2014

 

Webportal 6yka:

- Izvor: http://www.6yka.com/novost/56446/kada-su-lgbt-osobe-u-bih-vidljive-one-rizikuju-da-budu-pretucene-omalovazavane-ponizene-ili-izbacene  -  maj 2014

- Izvor: http://www.6yka.com/novost/58360/svi-oni-koji-pomjeraju-granice-slobode-cine-istorijsku-stvar-i-mijenjaju-drustvo  -  juni 2014

- Izvor: http://www.6yka.com/novost/59480/mislio-sam-da-je-odgovorno-od-mene-da-roditelji-znaju-s-kim-zivim - juli 2014

- Izvor: http://www.6yka.com/novost/62698/iako-redovno-placam-sve-doprinose-znam-da-moju-penziju-niko-nece-naslijediti - august 2014

Izvor: http://www.6yka.com/novost/64945/homofobija-na-ulicama-uprkos-zakonima-nismo-svi-jednaki - septembar 2014