Opšti trening I

U okviru projekta koji finansira Evropska unija „Coming out! Zagovaranje i zaštite prava LGBT osoba“ Sarajevski otvoreni centar, u partnerstvu sa Fondacijom Heinrich Böll, Uredom za BiH i Fondacijom CURE je 5. i 6. septembra 2013. godine u Sarajevu održao dvodnevni trening pod nazivom Ženski aktivizam i prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.

Učesnice/i treninga – koordinatorice, aktivisti/kinje i pravnice su tokom prvog dana saznali/e više o konceptima spola, roda i seksualne orijentacije, o predrasudama, stereotipima, o coming out-u kao procesu osnaživanja LGBT osoba, te su mogli/e da čuju više o iskustvima i dobrim praksama o uključivanju LGBT tema u rad ženskih organizacija u Srbiji iz perspektive LGBT aktiviste.

Tokom drugog dana treninga su imali priliku da se informišu o ljudskim pravima LGBT osoba, diskriminaciji i zločinu iz mržnje, o uvredljivoj terminologiji i politički korektnom jeziku vezanim za LGBT osobe, a kroz interaktivne vježbe da usvoje pristup i način podrške LGBT osobama koje im se obrate.